Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Tuketicifinansman.net | 24 Temmuz 2019

Scroll to top

Top

Finans Sözlüğü

Tasarruf Mevduatı Sigortacılık Fonu (TMSF) Nedir ?

8 Ocak 2009 |

Tasarruf Mevduatı Sigortacılık Fonu (TMSF), tasarruf mevduatının sigorta edilmesi, BDDK tarafından kendisine devredilen bankaların yeniden yapılandırılması, bu bankaların üçüncü kişilere devredilmesi ile görevli bir kamu tüzel kişisidir.

TMSF’nin karar organı, fon yönetim kuruludur. Fonun yönetim kurulu başkanı, BDDK başkanıdır. Söz … Read More

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Nedir ?

8 Ocak 2009 |

BDDK, tasarruf sahiplerinin haklarını korumak, bankaların düzenli ve emin bir sekilde çalısmasını sağlamak ve kredi sistemini etkin bir sekilde çalıştırmak için kurulmuş; karar organı 7 kisilik bir kuruldan oluşan, kurulun başkanı kurumun da başkanı olan, idari ve mali özerkliğe sahip … Read More

Sendikasyon Kredisi Nedir ? Sendikasyon Kredisi Tanımı

25 Aralık 2008 |

Önümüzdeki günlerde çok sık rastlayacağımız bu terimin anlamının çok az insan tarafından bilindiğini farkettik. Gündemle paralel olarak bizim de yarattığımız içeriklerde sık rastlayacağınızı düşündüğümüz için sendikasyon kredisi terimini bir de biz açıklamak istedik.

En basit anlamda lider bir banka (genelde … Read More

Leasing’de Sale and Lease Back Nedir ?

3 Aralık 2008 |

Leasing kanununun değişeceği bu günlerde “sale and lease back” ibaresi önem kazanmaya başladı. Sale and lease back, genellikle nakit sıkışıklığı olan firmaların başvurduğu bir leasing türüdür. Firma herhangi bir sebeple bankadan kredi alamıyorsa leasing firmasına başvurur. Kendisine ait herhangi bir … Read More

Müşterek Borçlu Müteselsil Kefil Nedir ?

19 Kasım 2008 |

Kriz döneminde her geçen gün ödenmeyen krediler ve finans şirketlerinin yaptığı kanuni takipler artıyor. Kredi almayan, fakat yakınlarına ya da kendi firmalarına kefil olan kişilerin müşterek borçlu müteselsil kefil kavramını bilmelerinde fayda var.

Eğer kefalet verilirken kişi sadece “kefil” olarak … Read More

Sigortada Hasarsızlık Koruma Teminati Nedir ?

18 Kasım 2008 |

Son yıllarda sigorta şirketlerinin pek çoğunun kasko poliçelerine getirdiği en önemli yeniliklerden biri de hasarsızlık koruma teminatıdır.

Kasko poliçenizi kullanmadığınız, bir başka deyişle sigorta şirketinden hasar tazminat talebinde bulunmadığınız her sene hasarsızlık indirim hakkı kazanmaktasınız. Bu indirim oranı hasarsızlığın devam … Read More

LIBOR Nedir ? LIBOR Tanımı

5 Kasım 2008 |

LIBOR, London Inter-Bank Offer Rate‘in kısaltmasıdır. Bankaların kendi aralarında dolar bazında borçlanma sırasında kullandıkları faiz oranıdır. LIBOR, uluslararası banka piyasasında bankaların birbirleriyle çok büyük montanlarda 1 gün ila 5 yıla kadar vadelerde borçlanmaları sırasında kullanılır.

Söz konusu pazar, bankaların likidite … Read More

Vergi Dilimi Nedir? Vergi Matrahı Nedir ?

6 Ekim 2008 |

Vergi dilimi kavramını duymayan olduğunu sanmıyoruz ama tam olarak nasıl çalıştığını merak edenler mutlaka vardır. Özellikle ücretli olarak iş hayatına yeni başlayanların, net ve brüt maaş kavramlarıyla tanışıp ellerine geçen net maaşın brüt maaştan neden bu kadar farklı olduğunu merak … Read More

Kredi Kartı Asgari Ödeme Tutarı (Minimum Ödeme Tutarı) Nedir ?

16 Eylül 2008 |

Kredi kartı ekstrelerini takip etmek, kredi kartı kullanımında yapılması gerekenlerin başında yer alır. Hesap özetinde yeralması gereken bilgiler bellidir ve çoğu kanunla belirlenmiştir. Bunlardan en önemlisi olmasa da tüketicilerin kafasında en çok karışıklığa sebep olan ise ekstrelerdeki asgari ödeme tutarı … Read More

IBAN Nedir ? IBAN Tanımı

10 Eylül 2008 |

IBAN, International Bank Account Number yani uluslararası banka hesap numarası için kullanılan bir kısaltmadır. Avrupa Birliği düzenlemeleri çerçevesinde, ülkeler arasında gerçekleştirilen para transferlerinin hızını, kalitesini artırmak ve maliyetlerini düşürmek amacıyla uluslararası banka hesap numarası standartı geliştirilmiştir. IBAN bugün 33 Avrupa … Read More

Değişken Faizli Mortgage Nedir ?

5 Ağustos 2008 |

5582 sayılı mortgage yasasının bizlere getirdiği imkanlardan biri de değişken faizli mortgage kredileri.

Dünyada gelişmiş mortgage piyasalarına bakıldığında değişken faizli mortgage kredilerinin yaygın olarak kullanıldığını görüyoruz (özellikle 20 yıl ve üzeri vadelerde). Faiz oranlarında yaşanacak dalgalanmalarda hem borç vereni hem … Read More

3D Secure Nedir ? 3D Secure Tanımı

24 Temmuz 2008 |

3D Secure internet üzerinden sanal poslarla yapılan işlemlerdeki güvenlik sorunlarını azaltmak amacı ile iki büyük ödeme sistemi olan Visa ve Mastercard tarafından geliştirilmiş bir uygulamaladır. Sistem temelde internet ödeme işlemlerinde sahtecilik ve işlem itirazlarını (chargeback) minimuma indirmeyi hedefleyen bir güvenlik … Read More

Sanal Kart Nedir ? Sanal Kredi Kartı Tanımı

17 Temmuz 2008 |

Pek çoğunuz sanal kart terimini daha önce duymuşsunuzdur. Özellikle internetten yapılan alışverişlerde tüketici lehine avantajlar sağlayan bir ürün. Sanal kartlar hakkında bilgi isteyen bir okuyucumuzun talebi üzerine sanal kart tanımına yer vermek istedik.

Sanal kart, internet gibi nispeten güvensiz ortamlarda … Read More

Kredi Kartı Numarası Nedir ? Nerede Yazar ?

9 Haziran 2008 |

Kredi kartı numarası 16 haneli bir sayı dizisinden oluşur ve kartınızın ön kısmında altta yer alır. Bu numara tek başına size birşey ifade etmeyebilir ancak parçalara böldüğümüzde kredi kartı numarasının aslında göründüğünden daha anlamlı bir yapıya sahip olduğunu görürsünüz.

Kredi … Read More

Sabit Faizli Mortgage Nedir ? Sabit Faizli Mortgage Tanımı

27 Mayıs 2008 |

Bankaların sunduğu mortgage ürünleri arasında sabit faizli mortgage ve değişken faizli mortgage ürünleri öne çıkmakta. Sabit faizli mortgage‘ta tüketici, kredi faizlerinin yükselemesinden etkilenmez ve aylık olarak aynı tutarı öder.

Sabit faizli mortgage‘ın dezavantajlarından biri şudur : Banka, aylık faiz oranlarının … Read More

Hayat Sigortası Nedir ? Hayat Sigortası Tanımı

6 Nisan 2008 |

Hayat sigortası, ana dayanağı insan hayatı olan ve insanın hayatı boyunca karşı karşıya gelebileceği riskler için önlem almasını sağlayan bir sigorta çeşididir.

Hayat sigortası yaptırmaktaki amaç, kişinin tasarruflarının bir kısmını prim olarak değelendirirek hayatında meydana gelebilecek ölüm, kaza sonucu ölüm, … Read More

Reasürans Nedir ? Reasürans Tanımı

27 Mart 2008 |

Reasürans, sigorta şirketlerinin poliçe sattığı sigortalılardan satın aldığı risklerin bir kısmını veya tamamını bu konuda uzmanlaşmış diğer bir şirkete satmasıdır.

Reasürans ihtiyacı, sigorta şirketleri tarafından alınan büyük risklerin aynı anda gerçekleşmeleri durumunda hasar ödemelerinde sıkıntı yaşanmaması ihtiyacından kaynaklanmaktadır.

Reasürans yaptırmak; … Read More

Filo Kiralama Nedir ? Filo Kiralamanın Avantajları

7 Şubat 2008 |

Filo kiralama, bir operasyonel kiralama çeşidi olup araç ihtiyaçlarının satın alınmadan, uzun vadeli kiralama yoluyla her türlü işletim hizmetlerinin giderilmesidir.

Son yıllarda çok büyük oranda büyüyen bu sektör, sağladığı avantajlar nedeniyle farklı meslek grupları tarafından giderek artan bir talep görmektedir. … Read More

Fonlama Maliyeti Nedir ? Fonlama Maliyeti Tanımı

21 Ocak 2008 |

Fonlama maliyeti günümüzde bir çoğumuzun karşısına sıklıkla çıkan bir terimdir. En basit tanımıyla gerçek veya tüzel kişinin kendine ait olmayan bir parasal kaynağı kullanırken ödediği faize fonlama maliyeti denir.

Dışarıdan sağlanan fonların kaynağı gerçek veya tüzel kişilerin tasarrufları veya gerçekleştirdikleri … Read More

POS Nedir ? Kredi Kartı POS Tanımı

31 Aralık 2007 |

POS, İngilizce’de “Point Of Sale” kelimelerinin baş harflerinin bir araya gelmesinden oluşur.

POS, alışveriş yapılırken kullanılan kartın geçerli bir kredi kartı veya banka kartı olup olmadığı, kart hesabının söz konusu alışveriş için müsait olup olmadığı, bu alışverişin hangi üye işyeriRead More