web statistics

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Nedir ?


BDDK, tasarruf sahiplerinin haklarını korumak, bankaların düzenli ve emin bir sekilde çalısmasını sağlamak ve kredi sistemini etkin bir sekilde çalıştırmak için kurulmuş; karar organı 7 kisilik bir kuruldan oluşan, kurulun başkanı kurumun da başkanı olan, idari ve mali özerkliğe sahip bir kamu tüzel kişisidir.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu, bankaları aşağıda belirtilen kriterlere göre denetler :

Altyapı, süreçler, yerinden denetim, uzaktan gözetim, uygulama, takım çalısması, kalite güvencesi, katılımcı karar mekanizması.

Amaç bankaların ve benzer kurumların bankacılık faaliyetlerini düzenleyerek, mevduat sahipleri, küçük hissedarlar, yerli yabancı diğer kurum alacaklıları; sonraki aşamalarda ise mali sistemdeki yer alan diğer kurumlar, reel sektör ve en nihayetinde tüm ekonominin zarar görmesine mani olmaktır.