web statistics

Reasürans Nedir ? Reasürans Tanımı


Reasürans, sigorta şirketlerinin poliçe sattığı sigortalılardan satın aldığı risklerin bir kısmını veya tamamını bu konuda uzmanlaşmış diğer bir şirkete satmasıdır.

Reasürans ihtiyacı, sigorta şirketleri tarafından alınan büyük risklerin aynı anda gerçekleşmeleri durumunda hasar ödemelerinde sıkıntı yaşanmaması ihtiyacından kaynaklanmaktadır.

Reasürans yaptırmak; sigorta şirketine riski yayabilme, risk kabul kapasitesi ve esnekliğini arttırmasi ve kurumun mali yapısını güçlendirmesi gibi ilave faydalar sağlar.

Temelde reasürans, sigorta şirketlerinin sahip olduğu risklerinin başka şirketlere (reasürans şirketlerine) sigortalanmasıdır.

Reasürans yaptıran şirkete sedan şirket, reasürans yapan şirkete reasürör şirket denir.

Türkiye’de sigorta şirketleri her sene sonu aralık ayında yurt dışında faaliyet gösteren büyük reasürans şirketleriyle masaya oturup anlaşma koşullarını bir sonraki yıl için tekrar revize ederler.

Türkiye’de şu anda sadece bir İş Bankası iştiraki olan Milli Reasürans T.A.Ş. faaliyet göstermektedir. Geçmişte iki ayrı reasürans şirketi daha kurulmuş olsa da, sektörün yeterli büyüklüğe ulaşmış olmaması ve sigorta şirketleri arasındaki yoğun rekabet ortamı nedeniyle faaliyetlerini sürdürememişlerdir.