Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Tuketicifinansman.net | 20 Temmuz 2019

Scroll to top

Top

Sigorta

Sigorta ile ilgili yazılar

Türkiye Sigorta Sektorü ve Tüketici Finansmanı

27 Mart 2008 |

Daha önce de belirttiğimiz gibi tüketici finansmanı, tüketicilerin içinde bulunduğu zaman dilimine ait ihtiyaçlarını, gelecekte temin edeceği gelirleri teminat göstermek suretiyle borçlanarak karşılamasıdır.

Tüketici finansman ürünlerinin doğduğu gelişmiş sermaye piyasalarının bulunduğu ülkelere baktığımızda sektörün arkasında çok daha büyük sigorta ve … Read More

Reasürans Nedir ? Reasürans Tanımı

27 Mart 2008 |

Reasürans, sigorta şirketlerinin poliçe sattığı sigortalılardan satın aldığı risklerin bir kısmını veya tamamını bu konuda uzmanlaşmış diğer bir şirkete satmasıdır.

Reasürans ihtiyacı, sigorta şirketleri tarafından alınan büyük risklerin aynı anda gerçekleşmeleri durumunda hasar ödemelerinde sıkıntı yaşanmaması ihtiyacından kaynaklanmaktadır.

Reasürans yaptırmak; … Read More