web statistics

Bağ-Kur ve Emeklilerde Sağlık Karnesi Kaldırıldı


Bağ-Kur ve emekliler için sağlık kurumlarındaki muayene ve tedaviler için kullanılan sağlık karnesi uygulaması kaldırıldı.

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun yaptığı değişiklikler, 05/04/2008 tarihli Resmi Gazete’de 0yayımlanarak yürürlüğe girdi :

MADDE 1 – 3/8/2005 tarihli ve 25895 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bağ-Kur Sağlık Sigortası Yardımları Yönetmeliği’nin 12 nci maddesinin başlığı “Sağlık Karnesi verilmesi için gereken belgeler” olarak değiştirilmiş ve anılan maddenin birinci fıkrasında geçen “ve vize edilmesi” ifadesi madde metninden çıkartılmıştır.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“Kurum; sigortalılar, malullük veya yaşlılık aylığı almakta olanlarla bunların kanunen bakmakla yükümlü oldukları eş, çocuk, ana ve babaları ile haksahibi olarak aylık alan eş, çocuk, ana ve babaları için, muayene ve tedavi başvurusunda, sağlık karnesi yerine T.C. Kimlik Numarası bulunan nüfus cüzdanlarının ibraz edilmesini yeterli kabul eder.”

Buna göre, emekli, malullük ve vazife malullüğü aylığı alanlar ve bu kişilerin bakmakla yükümlü bulundukları aile fertleri ve dul ve yetim aylığı alanların, muayene ve tedavi taleplerinde, sağlık karnesi yerine T.C. Kimlik Numası bulunan nüfus cüzdanları kullanmaları yeterli olacak.

Bağ-Kur için de sigortalılar ve malullük veya yaşlılık aylığı alanların ve bunların bakmakla yükümlü oldukları eş, çocuk, ana ve babaları, hak sahibi olarak aylık alan eş, çocuk, ana ve babaların, muayene ve tedavi taleplerinde sağlık karnesi yerine T.C. Kimlik Numarası bulunan nüfus cüzdanlarının ibraz edilmesi yeterli olacak.