web statistics

İnternetten yapılan sigorta poliçelerinde 3D Secure zorunlu oluyor


Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın “Sigortacılık Kapsamında Değerlendirilecek Faaliyetlere, Tüketici Lehine Yapılan Sigorta Sözleşmeleri ile Mesafeli Akdedilen Sigorta Sözleşmelerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”i Resmi Gazete’de yayımlandı.
Buna göre; mesafeli sigorta sözleşmesinde (başta internet ve mobil uygulamalar olmak üzere) sigorta ettiren ile sigorta edenin karşı karşıya gelmeden sigorta ürünü aldığı tüm ortamlarda; artık banka veya kredi kartlarıyla yapılan tahsilatlarda 3D Secure (3D güvenlik sistemi) uygulaması kullanılacak.

Yönetmelik kapsamında ayrıca; sigortacılık faaliyeti ve bu kapsama girmeyen işlerin sınırlarının tespiti tüketici lehine yapılan sigorta sözleşmeleri ve tarafların karşı karşıya gelmeden akdettikleri sigorta sözleşmelerinin yanında, asli işi sigorta aracılığı olmayan işletmelerin sundukları mal ve hizmetlerle birlikte sağlayabilecekleri sigortalara ilişkin usul ve esaslar düzenlendi.

İnternetten sigorta yaptırırken 3D Secure…

Tüm dünyada çevirim için teknolojik atılımlarda finans ve sigorta sektörü öne çıkarken, Türkiye’de bu alanda bir çok sigorta şirketi çalışmalarına devam ediyor. Ancak geçtiğimiz birkaç sene içerisinde online poliçe üretimi konusunda gelişmeler yaşanırken sistem açıklarından faydalanan kötü niyetli kişiler yüzünden zarara uğradılar. Bu da internetten poliçe üretiminin artmasında bir engel oluşturdu. Sistem şöyle çalışıyor; sigorta aracısı olduğunu iddia eden bazı kötü niyetli kişiler çalıntı kart (banka veya kredi kartı) numaraları ile sıradan vatandaşlar için poliçe ürettirip bu kişilerden ödeme alıyorlar. Tahsilat yapılan poliçe elektronik olarak üretilip sigortalıya gönderiliyor. Çalıntı kartın sahibi harcamayı farkedip itiraz edince 3D güvenli işlem olmadığı için tutarı iade ediyor. Mevzuat sigorta şirketine poliçeyi ilk başta tahsil ettiği için teminatı iptal etmesine izin vermiyor. Sigorta şirketi portföyünde tahsil edemediği riski taşımak zorunda kalıyor. Hasarın gerçekleşmesi durumunda kayıplar daha da büyüyor. Mesafeli sigorta sözleşmelerine 3D güvenlik uygulaması zorunluluğunun gelmesi ile internetten satın alabileceğiniz sigorta poliçelerinin çeşitliğinin de artması bekleniyor.

Kendi kendine sigorta poliçesi yaptırma

Bu altyapı tüketicilere ihtiyaç duydukları sigortacılık işlemlerinin tamamının veya bir bölümünün gerçekleştirilmesine imkan veren kiosk, web sayfası, acente web siteleri, mobil uygulamalar gibi elektronik işlem cihazlarıyla teminat altına almalarına imkan verecek.

online sigorta

Dask ve Trafik gibi zorunlu sigortalarla ilgili olarak uzaktan satış cihazları üzerinden satış yapılmasında, bakanlıkça belirlenecek esaslar çerçevesinde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Sigorta Acenteleri İcra Komitesi, Devlet Destekli Tarım Sigortaları ile ilgili kiosk uygulaması konusunda Tarım Sigortaları Havuzu yetkili kılınacak.

Mobil ve web sayfası uygulamalarında, ruhsatlı sigorta ve emeklilik şirketi, ruhsatlı sigorta brokeri, levhaya kayıtlı sigorta acentesi olmayan yetkisiz kişi veya kuruluşların sayfalarına, ilgili sigorta ve emeklilik şirketinin unvanı ve linkin iletilmesi bir zorunluluk.

API Sigortacılığının Başlangıcı

Asli işi sigorta aracılığı olmayan işletmeler, sattıkları mal veya sağladıkları hizmetle bağlantılı olmak kaydıyla belli kısıtlar dahilinde (malın kırılması, kaybı, çalınması, arızalanması ve herhangi bir şekilde zarar görmesi, sağlanan sigorta teminatının basit ve kolay anlaşılabilir bir ürün olması, sağlanan teminatın sorumluluk sigortası, hayat sigortası veya motorlu taşıt sigortası olmaması, sigortaya ilişkin yıllık primin, Tüketici Fiyat Endeksi’nin (TÜFE) her yıl sonunda bir önceki yılın aralık ayına göre değişimi dikkate alınarak artırılmak üzere 3 bin lirayı geçmemesi, yenilemeler dahil sigorta süresinin 5 yılı geçmemesi gibi şartlarla) sigorta hizmeti sunabilecek. Bunu yaparken kendilerine uzaktan API ile sigorta şirketinin sisteminden otomatik olarak bağlanıp poliçe üretebilecekleri anlamına geliyor. Aynı şekilde sigorta şirketlerinin mevcut müşterileri şirket web sitesinden veya entegre mobil uygulamalardan ihtiyacı olan (ferdi kaza, seyahat sigortası, elektronik cihaz, yeşil sigorta vb) gibi poliçeleri bir kaç dakika içinde yaratabilecekler.

Sigorta sektöründe faaliyet gösteriyorsanız bu alanda potansiyel fırsatlar hakkında daha detaylı bilgi almak için bizimle irtibata geçebilirsiniz.