web statistics

Garanti Emeklilik Gelir ve Kredi Kartı Ödeme Güvencesi`ne Başvurmadan Önce…


Daha önce Özel İşsizlik Sigortası ile ilgili bilgilendirici olacak genel bir makaleyi buradan sizlerle paylaşmıştık. Özel İşsizlik Sigortası başlığı altında piyasada bulunan ürünleri incelerken karşımıza çıkan ve Garanti Emeklilik tarafından bu alanda sunulan teminatlara sahip ürünler hakkında yayınladığımız daha genel bir içeriğe de buradan ulaşabilirsiniz.

Geçtiğimiz gün bize iletilen bir okuyucumuzun sorunu nedeniyle, Garanti Emeklilik tarafından sunulan İşsizlik Sigortası ürünleri arasında yer alan Gelir Güvencesi ve Kredi Kartı Ödeme Güvencesi ile ilgili daha ayrıntılı bilgi almaya karar verdik. Okuyucumuz M.T.’nin sorununa yardımcı olabilmek amacıyla, konuyla ilgili daha güncel bilgilere sahip, sigorta alanında yüksek lisans yapmış ve halihazırda aktif olarak Sigorta Acenteliği yapan bir sektör profesyonelinden görüş aldık. Bu konuda desteklerinden dolayı A.A.’ya çok teşekkür ediyoruz.

garanti emeklilikKonuyla ilgili olarak sorun yaşayan okuyucumuzun ve bize bu sorun ile ilgili görüşlerini paylaşan sigorta sektörü profesyonelinin izinleriyle, Garanti Emeklilik Gelir Güvencesi ve Kredi Kartı Ödeme Güvencesi sigortası ürünleri ile ilgili yaşanan sorunu ve aldığımız görüşü sizinle paylaşmak istiyoruz. Bu yazımız sayesinde hem benzer bir üründen mağdur olmanız halinde yaşayacağınız süreç ve hem de sonrasında yapılması gerekenlerle ilgili oldukça faydalı bilgiler edineceğinize inanıyoruz.

Gelir ve Kredi Kartı Ödeme Güvencesi ile ilgili yaşanan sorun

Okurumuz bize bir email atarak ile başından geçeni çok yalın ve anlaşılır bir dille anlatmış. Öncelikle okurumuzun yaşadığı deneyimi hiç değiştirmeden aktaralım :

“28 Nisan 2009 tarihinde Garanti Emeklilik’ten Gelir Güvencesi Sigortası ile Kredi Kartı Ödeme Güvencesi Sigortası yaptırmıştım. 31 Ekim 2009 itibarı ile, mimar olarak SSK’lı çalışmakta olduğum firmadan çıkartıldım. İstenen belgeleri (dilekçe ve işten çıkartılma belgesi) Garanti Emeklilik’e verdim, başvurunun 10 gün içinde sonuçlanacağını söylediler. 10 günden sonra tekrar sorduğumda, belgelerde eksiklik olduğu, SGK’dan halen çalışmadığıma dair belge, İŞKUR’a kayıt belgesi, işyerinden neden çıkartıldığıma dair yazı, bu yazıyı imzalayanın imza sirküleri gibi yeni belgeler istediler. Ayrıca, Kredi Kartı Ödeme Güvencesi için de Aralık ayı SGK işsizlik ödemesinin dekontu istendi ve tekrar 10 gün içinde değerlendirme yapılacağı söylendi.

Aralık’ta yeniden sorduğumda teslim etmiş olduğum belgelerden birinin okunaksız olduğundan yenisini vermem gerektiği, ödemenin de bundan sonra yapılacağı söylendi. Bunu da yaptıktan sonra, 6 Ocak 2010’da elime geçen, 18 Aralık 2009 tarihli ve nedense 31 Aralık 2009’da postaya verilmiş olan 2 yazı ulaştı. Bunlara göre “aktif olarak çalıştığım” bilgisi alındığından ödeme yapılamayacağı belirtiliyor.

Herhangi bir şekilde çalışmadığımdan ve üstelik SGK tarafından da bu belgelendiğinden, böyle bir bilgiyi nasıl edindiklerini öğrenmek için Garanti Emeklilik’te birçok yeri aradım, ancak bana somut bir bilgi vermediler. Sadece bir yerden bana “kayıt dışı” çalıştığımın tespit edilmiş olabileceği söylendi ancak bunun da nasıl tespit edildiği bildirilmedi. Kişisel tahminim; işyerinden ayrıldıktan, bana bir projeyle ilgili danışmanlık yapıp yapamayacağımı soran bir kişiden bir telefon aldım. Yapabileceğimi, konuyla ilgili daha detaylı görüşmemiz gerektiğini söyledim. Ne çalışma şartları, ne ücret, ne de işin kapsamı üzerinde konuşuldu, sonra da tekrar aramadılar.

Garanti Emeklilik, sigortalarımdan doğan haklarımı ödememek için, beni günlerce oyaladıktan sonra, şimdi de hiçbir dayanağı olmaksızın benim “kayıt dışı” çalışmakta olduğumu öne sürmektedir. Eğer dayanakları tahmin ettiğim bu telefon görüşmesi ise, ben elbette ki gelebilecek iş olanaklarını değerlendireceğim, iş arıyor ve olasılıkları değerlendiriyor olmam beni sigorta kapsamından çıkartır mı?

Benim halen SGK’dan aldığım işsizlik ödeneği dışında kazancım yok, kredi kartı güvencesi kapsamındaki borçlarımı ödemediklerinden faiz biniyor, üstelik haksız şekilde yararlandırılmadığım Gelir Güvencesi ile Kredi Kartı Ödeme Güvencesi Sigortası primlerimi de halen kesmekteler.

Bu konuda ne yapabilirim, nereye başvurabilirim? Yardımcı olursanız çok sevinirim.
Teşekkürler.

Sorunun çözümü için uzman tavsiyesi

Okurumuz yaşamız olduğunu sorunu çok net bir şekilde anlattığından emailini aynı şekilde sigorta konusunda uzman dostumuz A.A’ya gönderdik. Sorunla ilgili kendisinden aldığımız görüş de oldukça açıklayıcı oldu. Bu sebeple onun cevabını da hiç değiştirmeden yayınlamayı uygun gördük :

“Bu aslında “Yıllık Hayat” sigorta poliçesidir. Hayat ve Emeklilik şirketlerinin her zaman sattığı bir enstrümandır. Genel şartları tüm şirketler için sabittir.

Bu poliçeye ferdi kaza teminatları eklenmesi de yine alışılagelmiş bir uygulamadır.

Garanti Emeklilik bu poliçenin farklılaşması için içine ek teminat olarak çalışamama durumunu eklemiş ve gelir kaybının tazminini sağlamıştır.

Tanımlaması şu şekildedir : Bordrolu, özel sektör çalışanları için işsiz kalma; serbest meslek sahipleri için hastanede yatma durumunda, her bir sigorta yılında maksimum 6 ay olmak üzere, işsizlik veya hastanelik olma durumu sona erene kadar belirlenen aylık teminat ödemesi gerçekleştirilir.

Sigortalının bu poliçeyi yaptırmaktaki amacı ise şu olmalıdır : Yaşamın yitirilmesi durumunda veya bir kaza sonucu malul kalınması halinde, sorumlu olduğu kişilerin yaşamını aynı standartlarda devam ettirmesi. Ayrıca istek dışı işsiz kalınması veya kaza/hastalık nedeniyle hastanede yatma sonucu oluşacak gelir kaybına karşı güvence sağlar.

İstek dışı işsiz kalmanın Garanti Emeklilik için kriteri de şudur : Bir işyerinde çalışırken, çalışma istek, yetenek, sağlık ve yeterliliğinde olmasına rağmen, herhangi bir kasıt ve kusuru olmaksızın işini kaybeden kişilere işsiz kalmaları nedeniyle uğradıkları gelir kaybını bu şartlar kapsamında güvence altına alan bir teminattır.

İstek Dışı İşsizlik teminatından yararlanacak bordrolu müşteriler, aynı işyerinde 180 gün boyunca aralıksız çalışmış ve özel sektör bordrolu çalışanlarıdır. Poliçe ilk satın alındığı tarihte, çalışma süresi 180 günden az ise, eksik kalan kısım muafiyet süresine eklenir. İşsizlik teminatından yararlananlar gündelik hastane teminatından yararlanamazlar.

Sigorta başvuru tarihinden itibaren 120 gün çalışmış olma, işsiz kalınan tarihten itibaren ise en az 30 gün boyunca işsizliğin devam etmesi gerekmektedir.

28 Nisan 2009’da bu poliçeyi satın alan okuyucu belirtmemesine rağmen bu tarihe kadar sanırım 180 gün aynı iş yerinde bordrolu olarak çalışmış olduğunu belgelemiştir. (1. kriter)

31 Ekim 2009’da resmi olarak iş aktinin feshi sebebiyle sigorta için gerekli olan 120 günlük aktif çalışma durumu yine tamamlanmıştır. (2. kriter)

31 Aralık 2009’da Garanti Emeklilik’ten gelen bir yazının sigortalıyı memnun etmeyişinden hala işsiz olduğu anlaşıldığı için tazminat için gerekli 30 günlük beklemeyi de doldurmuştur. (3. kriter)

Sigorta şirketleri herhangi bir poliçe için hasar dosyası açmaktadırlar. Bu dosyalar ödeme yapılabilecek ve yapılamayacak bir durum söz konusu olsa bile, poliçe genel ve özel şartlarının belirlediği evraklarla belgelendirilmelidir.

Peki ne yapılması gerekiyor ?

İlk olarak sigorta hasar dosya numarası öğrenilmelidir. Sonra bu dosyanın kapatılması için gerekli olan belgelerin tamamının yazılı olarak listesi istenmelidir.

Sigortalı, istenilen tüm belgelerin sigorta şirketinin doğru kanalından dosyaya eklendiğinden emin olduktan sonra, sigorta şirketinin yazılı cevabını talep etmelidir.

Her sigorta problemini çözmek için başvurulacak yollardan birincisi yeni oluşturulan Sigorta Tahkim Komisyonuna başvurmaktır.

İlgili web sitesinde Tahkim Komisyonu’nun görevi şu şekilde anlatılmış :

5684 sayılı Kanunun 30. maddesi çerçevesinde oluşturulan Sigorta Tahkim Komisyonu, sigorta ettiren veya sigortadan menfaat sağlayan kişiler ile sigorta tahkim sistemine üye sigorta kuruluşları arasındaki sigorta sözleşmesinden kaynaklanan uyuşmazlıkların, bu alanda uzmanlaşmış hakemler tarafından basit, süratli ve adil bir biçimde çözülmesi amacını gütmektedir. Kendisine yapılan başvurulara konu olan uyuşmazlıkların en süratli ve isabetli bir şekilde çözülmesi hedefinden yola çıkan Komisyon, sigorta uyuşmazlıkları bakımından başvuru sahiplerine, mahkeme sürecine göre daha hızlı ve daha kolay sonuç almaları imkanını tanıyan yeni ve pratik bir alternatif sunmaktadır. Bu çerçevede, Komisyona intikal eden uyuşmazlıkların çözümü, tarafların aksine bir anlaşması olmadığı takdirde, Kanunda belirtilen süre sınırları içinde bağımsız hakemlerce gerçekleştirilecektir.

Sigorta tahkim sistemi, sigorta kuruluşlarının iradi katılımı esasına dayanmaktadır. Dolayısıyla, Komisyona başvuruda bulunabilmeniz için uyuşmazlık yaşadığınız sigorta kuruluşunun sigorta tahkim sistemine üye olması ve uyuşmazlık konusu rizikonun üyelik tarihinden sonra meydana gelmiş olması gerekmektedir. Bu şartlar gerçekleştiği takdirde, sigorta kuruluşuyla aranızda ayrıca bir tahkim anlaşması bulunmasa dahi, Kanunda belirtilen aşamaları takip ederek Komisyona başvurmanız mümkün olacaktır.

Tahkim sisteminin işleyişinin yapılandırılmasında, Komisyona yapılacak başvurulara ilişkin sürecin basit ve anlaşılır olmasına özellikle önem verilmiş, başvuru sahiplerine külfet getirebilecek karmaşık ve bürokratik işlemlerden mümkün olduğunca kaçınılmıştır. Komisyona başvuruda bulunabilmeniz için gereken şartlar gerçekleştiğinde sadece yapmanız gereken; internet sitemizden ya da Komisyondan temin edebileceğiniz başvuru formunu doldurmak, gerekli belgeleri eklemek ve başvuru ücretini yatırdığınızı gösteren makbuzun bir örneğiyle birlikte Komisyona ulaştırmaktan ibarettir. Başvurunuzun incelenme ve sonuçlandırılma süreci hakkında bilgi edinmek için internet sitemizde yer alan açıklamaları mutlaka dikkatle okuyunuz. Başvurunuzla ilgili olarak anlamakta güçlük çektiğiniz veya tereddüt ettiğiniz konular olduğunda, bilgi edinmek için Komisyonla iletişim kurabilirsiniz.

Garanti Emeklilik maalesef bu komisyona üye değil ancak tüm Emeklilik Şirketleri’nin denetlenmesi için kurulan Emeklilik Gözetim Merkezi de çözüm sağlayabilir. Bu kurumun ilgili web sitesinde yazılı faaliyet konularından bir tanesine şu :

Emeklilik sözleşmesinin uygulanmasında ilgili kişilerin emeklilik şirketlerince tatmin edici biçimde sonuçlandırılmamış şikayetlerini yazılı veya kayda alınmış şifahi başvuruları üzerine tarafsız olarak incelemek, değerlendirmek ve gerekli görülmesi halinde ilgili kamu birimlerini bilgilendirmek.

Ancak Bireysel Emeklilik Sigortası dışındaki konulara Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğü akmaktadır. İnternet sayfasında bulunan yandaki linkten başvuru yapmak sanırım yol kat etmek için faydalı olacaktır.

Görevi olsun yada olmasın bu üç kuruma da başvuru yapmak, hem kişisel hem de sektörel olarak doğru bir yaklaşım olacağı fikrindeyim.”

“Garanti Emeklilik Gelir ve Kredi Kartı Ödeme Güvencesi`ne Başvurmadan Önce…” üzerine 12 yorum

 1. İyi günler, finans konularındaki duyarlılığınız,bu konuyu gündeme getirdiğinizz için ve bizlere yol gösterdiğiniz için bu siteye emeği geçen herkese teşekkür ederim.

  Garanti Emeklilik Gelir Güvencesi Sigortasına ben de başvurdum. 10 aydır sigorta primlerimi ödüyorum. Henüz işsiz kalmadım çok şükür. Ancak geçenlerde böyle bir sigorta yaptırdık ama aslı astarı nedir diye http://www.sikayetvar.com sitesine bir bakayım dedim ve gördüklerime inanamadım. 93 tane şikayet. Bu şikayetlerin bir kaç tanesi dışşında diğerleri Garanti Emeklilik' in istediği şartları yerine getirmiş kişiler.
  Kimse hakkını alamıyor. Hepsine de mail ile bilgi verildi tarzında bir cevap ve cevap göndermek demek sorub çözüldü anlamına geliyor nasıl oluyorsa. Üşenmedim, hepsini okudum, insanlar işsiz kalmışlar, evraklarını vermişler, hepsinde aynı taktik. Ayda bir cevap geliyor. Şu evrağınız da eksikmiş. Ya da okunmuyormuş, tekrar gönderin vs. Bu süreç 5-6 ay kadar sürüyor. Sonra da kişiye siz bir yerde çalışıyormuşsunuz ya da performans sebebi ile işsiz kalmışsınız ya da şirketin iflas ettiğini belgeleyin ya da kriterlerimize uymuyorsunuz tarzı cevap. Madem kriterlerinize uymuyoruz neden 12 ay boyuncaq bu primi bizden tahsil ediyorsunuz?
  Bir kişiye bile ödeme yaptıklarına inanmıyorum.Sözde hayat standardımızı koruyacaktık.
  "bordrolu çalışan iseniz isteğiniz dışı işsiz kalmanız halinde seçeceğiniz tutardaki aylık ödemenin Garanti Emeklilik tarafından karşılanmasını güvence altına almış olursunuz.
  HAYAT STANDARDINIZI KORUYUN!
  Gelir Güvencesi ile yaşam kaybı ve kaza sonucu iş görememe halinde poliçede belirlenen teminat tutarı hak sahiplerine ödenir. Bu teminatların yanında bordrolu çalışanlar için istek dışı işsiz kalınması, serbest meslek sahipleri için hastanede yatma durumunda maksimum 6 ay olmak üzere aylık giderleriniz güvence altına alınmış olur." diyor.
  http://www.sikayetvar.com/sikayetoku/k/338/f/7237/g/Garanti+Emeklilik
  İyi günler dilerim
  bulentbaris

 2. Malesef ülkemizdeki sigortacılık sektörü Avrupa standartlarına ulaşamadı. Benzer şikayetlerin hepsi birer gerçek. İnsanlara böyle bir ürün sunuluyor ve daha sonrasında binbir türlü engel çıkartılıp son noktada siz çalışıyorsunuz deniyor. Eğer kötü niyet var ise bankanın bunu belgelemesi gerekli. Ben bu sigortayı 10 dakikada telefonla yaptırmıştım. Ama işssiz kalıp evrakları tamamlamama ve işten çıkışımın 2 ayı geçmesine rağmen hiçbir muhatap bulamıyorum. 4440336 yı aradığınızda sizin önce bilgileriniz alınıyor ve sigortanızın durumuna göre tahminimce farklı noktalara aktarılıyorsunuz. Eğer sadece gereken evrakları öğrenecekseniz müşteri temsilcisi anında karşınızda. Ama herşey tamamsa ve siz artık ödeme neden hala yapılmadı diye soracağınız gün gelmişse müşteri temsilcisine bağlanmanız imkansız. Devletten aldığınız işssizlik maaşını telefona yatırmaya hazır olun. Özellikle işssiz insanların bu şekilde sömürülmesine devlet nasıl izin veriyor? Ben hakkımı almak için neden aylarca mahkemelerde uğraşayım.? Ey Garanti bankası yetkilileri, Ey sayın Şahenk. Bu şekilde para kazanmaya ihtiyacınız yok sizin. Siz Türkiyenin en önde gelen bankalarındansınız. İşinden çıkartılmış insanların kul hakkını yemeyin bu dünyada. Eğer ödeyemeyecekseniz böyle bir ürünüde sunup yanıltmayın insanları. Bu sigortayı yaptırmayı düşünen ya da yaptırıp henüz işssiz kalmamış tüm vatandaşlara sesleniyorum. Paranızı çöpe atmayın. İnanın bir noktadan sonra ödediğiniz onca prime değil, aptal yerine konduğunuza üzülüyorsunuz. Saygılar.

 3. Merhaba;
  Ben de 9 Ekim de işssiz kaldım. 2009 yılı başlarında tum dunyada oluşan yeni ekonomik kaygılardan dolayı Hayat standartlarımı korumak uzere ne yapabileceğimi duşunurken bankalardan gelen telefonlar uzerine kredikartım için "işşizlik teminatlı" sigorta yaptırdım. Ardından Garanti emeklilikle ilgili görüştüğüm şubeden kredi alırken kredimi ve maaşımı işssizliğe karşı korumamı onerdiler. Yine onların önerisiyle ödemelere başladım.
  İşssiz kaldığım söylendiğinde tek dayanağım bu sigortalar olmuştu.
  Benden istedikleri tüm evrakları (işşizlik ödeneği aldığım SGK dan bile fazla evrak) hazırladım gönderdim. 2 ay sonra ödeme yapmayacaklarını "dedektiflerinin benim çalıştığımı tespit ettiklerini " iletiler. O kadar buyuk bi yıkım olduki benm için 3 aydır annem ve babamdan harçlık alıyorum.
  Bankaya peki ben Nerede çalışıyormuşum diye sorunca eşimin şirketine danışmanlık yaptığımı soylediler.
  Pes artık.
  Yan çizmek için Garant Bankasına destek veren Cardif Sigorta elinden geleni yapıyor. Muhtemelen hesaplarını yaparken işssizliğin bu düzeylerde olabileceğini düşünemediler.
  Bu arada işssizlik sigortaları konusunda oldukça adil çalışan firmalar da var. Örneğin başka bir bankadan kredi kartı ve Mortgage ödemelerimle ilgili ödeme alıyorum. SGK dan maaş alıyorum.

  Şu anda konuyla ilgili davayı açtım, ama davanın sonuçlanması en iyi koşullarda 2 yıl surecek, dava surecine göre daha kısa bir çözüm yolu varmı?

  Tüketici mahkeleri ya da Tüketici hakem heyetleri sigorta konusuyla ilgilenmiyorlar.

  Saygılarımla.

 4. Merhaba
  Bütün şartları sağladığım halde Ödemediler

  Bu konuda uzman avukata arıyorum bilgisi olan benim gibi mağdurlar lutfen goruşelim
  [email protected]

 5. Garanti Emeklilik ve Hayat AŞ. den Gelir Güvencesi Sigortası yaptıran ve işsiz kalarak hakettiği ödenekleri alamayan madurlardan bir taneside benim. Beni evrakınız eksik diyrek oyaladıkları konu şu ; İşime son veren şirket iş-kur'a sunduğu işten ayrılma bildirgesini (4 kodlanmış) olarak antetli kağıda yazılmış olarak " işçimiz …tarihleri arasında şirketimizde çalışmıştır işine son verme nedeni iş-kur'a sunulan bildirgede belirtilmiştir" yazısını gönderdiğim halde bunu her ne kadar iş-kur dan maaş almaya hak kazanmaya yetmiş olsada bizden ödenek almaya hak kazanmaya yetmez şirketiniz daha açıklayıcı bir neden göstermek zorundadır, bu şartlarda müracaatınızı değerlendirmeye alamayız dediler. Okuduğum diğer madurlar gibi benide yıldırmak ve lanet osun diyerek vaz geçirmeye çlışıyorlar ama bu gurur meselesi haline geldi gerekirse şirketten aldığım tazminatı masraf edip hakkımı arayacağım birlikte hareket etmek ve bilgi alışverişinde bulunmak isteyenler bana ulaşabilirler
  [email protected]

 6. İnanamıyorum 1 haftadırda ben bekliyorum Kredi Kartı Ödeme güvencesinden faydalanacağım diye… Bende tüm evrkları hazırlayıp sundum cevap bekliyorum, Garanti Bankasının haklı müşteri hattına da neden bu kadar gecikti geri dönüşünüz diye mail attım. Sanıyorum artık şuandan itibaren ne ile karşılaşacağımı biliyorum. Bende enayi gibi sandımki 3 günde kredi kartı borcumu silecekler. oldu !1 Başka bir arzunuz ?

 7. arkadaşlar hepinizin hikayesini tek tek okudum. Ben de bu kart ödeme güvencesine telefonda boş bulunduğum ir anda onay verdim. Şükür işimi kaybetmedim ama ekstereye baktığımda kesilen bu tutar gözüme ilişiyor ve ne olur ne olmaz diye ödemeye devam ediyordum. Bu okuduklarımdan sonra ilk işim bu sigortayı iptal ettirmek olacak. Eğer etmezlerse direkt kartı iptal ediyorum. Umarım garanti yetkilileri bu yazılanları okuyordur.

 8. Öncelikle iyi günler. Konuyu ve ilgili yorumları okudum. Ancak akılda tutulması gereken birşey var. Hasar ihbarını sigorta şirketi almıyor. İşsizlik sigortasını sigorta şirketlerine sunan kurumlar var. Burda isim belirtmiyorum. Onların çağrı merkezi sigorta şirketiymiş gibi telefonu açıp ihbarı alıyor. Ozellikle bir tanesi de hasari odememek icin elinden geleni yapıyor. Ama sonuçta olan sigorta sirketine oluyor cunku urun onun ismiyle satılıyor. O aracı kurumlarda islerin nasıl yürüdügünü bilseniz police almaktan korkardınız.

 9. Ben de Garanti’nin Kredi Kartı sigortası mağduruyum. Evrakların toparlanması, tamamlanması v.s. yaklaşık 4 ay sürdükten sonra, poliçede hiç bir mesneti olmamasına rağmen başvurumu red ettiler. Benim merak ettiğim, acaba şu ana kadar başvurusu onaylanan var mı ? Bu kadar yazılandan anladığım, başvuruları sudan sebeplerle red ediyorlar. Bence insanları, üstelik yasal yollarla aldatmak bu kadar kolay olmamalı. Kendimi resmen dolandırılmış hissediyorum. Devlet el koymalı ve sorumluluarını cezalandırmalı. Ben bu işin peşini bırakmayacağım. Hak ettiğim tazminatı alsam dahi, tüketiciyi yanıltmak ve haksız kazanç elde etmek suçlarından mahkemeye vereceğim.

 10. ben de henüz işsiz kaldım,kart ödeme güvencesini bir gün işime belki yarar diye ödeyenlerdenim,keşke bu yorumları daha önce okumuş olsaydım.yorumları okuyunca hiç iştahım kalmadı yinede gereken evrakları tamamlayıp aynı sorunları yaşamayı düşünüyorum,öncelikle bu konudaki mağdurlar olarak bir fan kulüp oluşturup hep birlikte hukuksal hareket etmeliyiz diye düşünüyorum birbirimizle sürekli iletişim halinde olmamız önemli olduğunu düşünüyorum.Mesela herhangi bir arkadaşın facebook adresi olbilir,yada benim orkavuralorka [email protected] adresimdede paylşabiliriz bir şekilde devamlı görüşebiliriz yani mağdurlar kulübü oluşturalım diye düşünüyorum,şimdilik hepimize geçmiş olsun,bu konuda tüm arkadaşlarla hareket edebilim ve etmeliyizde…….hoşçakalın.

  • 7 eylül de burada yazdığım endişelerimin yersiz olduğunu öğrenince çok sevindim, ödeme güvencesiyle ilgili evrakları tamamladım beni sigorta şirketim arayıp bilgilerimin teyidini aldılar ve 10 ekimde gerekli miktarın onaylandığı teyidini aldım,alamayan arkadaşlar için üzgünüm ama, acaba evraklarında eksikliklermi var diye düşünüyorum bence gerekli şartlar oluştuğunda ödeneceğini düşünüyorum,Allah kimseyi işsiz bırakmasın iyi günler dilerim.

 11. ya bunlar resmen dolandırıcı.benim haberim olmadan benim kartıma nasıl sigorta yaparlar.anlamadım.ben böyle bir sigorta için onay vermedim ve bişi imzalamadım.kredi kart borç bilgilerimi genelde hesap extresi geç geldiğinden internetten yada atmden borç bakiyemi ve son ödeme tarihi bilgilerimi kontrol edip o şekilde ödeme yaparım.gelen extrede geç geldiğinden dolayı pek dikkatli bakmam zaten o extreye.bu sigorta olayını 2009 senesinin 11. ayında yapmışlar bana.ama ben bunu henüz yeni fark ettim.şimdiye kadar beni fena sömürmüşler.bu konuyla ilgili olarak ne yapabilirim.benden aldıkları parayı geri alabilirmiyim.tüketici mahkemesine versem hakkımı orada arayabilirmiyim.bu konuyla ilgili yardımlarınızı bekliyorum.cvap yazan olursa sevinirim…teşekkürler…[email protected]

Yorumlar kapalı.