web statistics

Garanti Emeklilik, Cardif İşbirliğiyle İşsizlik ve Kredi Sigortası Ürünleri Sunuyor


Cardif, kredi riski sigortası üzerine uzmanlaşmış uluslararası bir sigorta şirketi. Birçoğumuz faaliyetlerinden haberdar değiliz çünkü Cardif riskin toptan alıcısı. Yani kredi kartı sigortası yaptırmak isteyen bir tüketici Cardif’den böyle bir poliçe almak istese bile alamıyor. Cardif şu an Türkiye’de 10 banka ve 3 tüketici finansmanı şirketi ile beraber çalışıyor. Garanti Hayat Emeklilik de Cardif ile yaptığı ortaklık sonucu müşterilerine İşşizlik Sigortası adı altında farklı ürünler sunuyor…

Kira Ödeme Güvencesi

Bordrolu çalışan ve aynı zamanda kiracı profilinde olup “işsiz kalırsam, kiramı nasıl ödeyeceğim?” endişesine “Kira Ödeme Güvencesi” teminatını çözüm olarak sunuyorlar.

Riskin gerçekleşmesi durumunda böyle bir poliçe aylık kira ödemelerinin yanında telefon, adsl, elektrik, su, diğer faturalar ve mutfak harcamalarını belirlenen teminatlar tutarında güvence altına alıyor (maksimum 6 ay boyunca). Tüketiciler paket olarak sunulan 250 TL ile 2.500 TL arası teminat tutarları içeren ürünlerden bütçesine uygun olanı tercih ediyorlar. Burada kötüye kullanıma mani olmak için bordrolu çalışanların net maaşlarının %70’ini (brüt maaşının %50’sini) geçmememesi gibi bir sınırlama getirilmiş.

Bu ürün sahiplerinin vefat veya kaza sonucu malul olma durumlarında, seçilen aylık gider paket tutarının on katı hak sahiplerine ödeniyor. Bununla beraber bir hastalık veya kaza sonucu sakatlanma neticesinde, T.C Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı tam teşekküllü bir hastanede yedi tam günden az olmamak üzere yatılması durumunda, oluşacak gelir kaybını teminat altına alan serbest meslek sahiplerinin yararlanabileceği bir teminat da mevcut.

Gelir Güvencesi

Gelir Güvencesi Sigortası yukarıda bahsettiğimiz Kira Ödeme Güvencesi paketi ile aşağı yukarı aynı ürün özelliklerine sahip. Kirada oturmuyorsanız ancak harcamalarınız ile ilgili bir güvence arıyorsanız değerlendirebileceğiniz bir ürün.

Kredi Ödeme Güvencesi

Günümüz ekonomik koşulları kredili alışverişler konusunda tüketicileri ekstra temkinli olmaya itiyor. Bankacılık ve Finans sektöründe son bir kaç ay içersinde gerçekleşen işten çıkarmalar bir çok beyaz yakalıyı tedirgin etmiş durumda. Yine ülkemizin lokomotif sektörlerinden ikisi olan inşaat ve otomotiv sektöründe de işten çıkarma ve üretimi durdurma ile ilgili haberler de bu tedirginliklerin giderilmesi konusunda pek yardımcı olduğu söylenemez. Öte yandan kampanyalar ve çeşitli indirimlerle otomobil ve diğer tüketici finansmanı ile satın alımı mümkün ürünlerde hatta gayri menkullerde göz ardı edilmesi zor cazip teklifler söz konusu.

Bu ürün kredi kartı hariç diğer tüketici finansmanı ürünlerini (mortgage ve diğer krediler) kullanmayı düşünen ve yakın gelecekte iş güvenliği konusunda endişelere sahip bordrolu çalışanlar için ideal bir ürün. Poliçelerin yıllık olması büyük avantaj, yani tüketiciler seçtikleri teminat ve iş güvencesi konusunda belirsizlik devam ettiği sürece poliçeyi yenileyebilir veya belirsizliğin ortadan kalkması durumunda poliçeyi devam ettirmeyebilir. Emeklilik sigortasında olduğu gibi devam etme zorunluluğu olmaması bize cazip geldi.

Özellikle aynı işyerinde deneme süresini (genellikle 6 ayını) tamamlamış ve kredi alarak maaşının bir kısmı ile düzenli ödemelerle bazı ihtiyaçlarını gidermek isteyen ancak “işsiz kalırsam ne yaparım” endişesi olan tüketicilere hitap eden bir teminat bu. Kredi ödeme güvencesi ile prim ödemek suretiyle kendi iş güvencenizi kendiniz yaratıyor ve planlarınız ertelemek zorunda kalmıyorsunuz.

Kredi ödeme Güvencesi‘nin iki farklı kırılımı mevcut:

Yıllık Kredi Ödeme Güvencesi bunlardan biri. Bir yıl vadeli bir kredi taahhüdü altına giren tüketicilerin bu kredi ile iglili ödemelerini garanti altına almak istemeleri durumunda kullanabilecekleri bir teminat. Sigorta süresi bir yıl. Yıllık maksimum 6 taksit olmak üzere kredi taksidi ödeniyor. Sigorta primi, teminat tutarına göre değişir yani 10.000 TL’lik kredi ile 50.000 TL’lik primleri tabıatıyla farklılık gösterir.

Özellikle otomobil alımında tüketiciler bir yıldan uzun vadeleri tercih edebiliyorlar. Bu tür uzun vadeli kredi ilişkisine girmeyi düşünen tüketicilerin, kredi süresi boyunca istek dışı işsizlik riskinin gerçekleşmesi durumunda yıllık maksimum 6 taksit olmak üzere, sigorta süresinin 5 yıl veya daha kısa olması durumunda toplamda maksimum 12, sigorta süresi 5 yıldan uzun olması durumunda ise toplamda maksimum 24 kredi taksidi teminat altına alınır. Uzun süreli kredi ödeme güvencesi, gayrimenkul ipotekli uzun vadeli (bir yıldan daha fazla vadeli) tüketici kredisi alternatiflerinde de güzel bir avantaj sağlayabilir. Sigorta primi, sağlık durumuna, sigorta teminat tutarına göre değiştiği için tahmini bir prim miktarı söylemek mümkün değil.

Kredi Kartı Ödeme Güvencesi

Kredi kartı ile yapılan harcamalar tüketicilerin harcamalarının genelinde önemli bir paya sahip. Kredi kartını dönem borcunu taksitlendirmeyenler bile özellikle içinde bulunduğumuz şu dönemde istek dışı bir işsizlik durumu söz konusu olduğunda kredi kartı bakiyeleri ile ne yapacaklarını düşünerek endişelenebiliyorlar. Mevcut birikimlerimiz ile harcamalarımızı ciddi kısıntılara giderek hayatımızı devam ettirmeye yetebilir ancak işimizi kaybedeceğimizi bilmeden gerçekleştirdiğimiz harcamalarımızın ileriye yönelik taksitleri ne olacak ? İşte burada Kredi Kartı Ödeme Güvencesi devreye giriyor. Kredi Kartı Ödeme Güvencesi sigortalının en son ekstresindeki kredi kartı harcama tutarı ve ileriye yönelik taksitlendirilmiş harcamaların ödenmesini güvence altına alıyor. Üründe alınabilecek aylık maksimum teminat bedeli 10.000 TL. Sigorta primi, teminat tutarının %1’i kadar. Aylık maksimum prim tutarı 25 TL. Her ay gelen ekstre harcamasına göre tüketicinin teminatı belirleniyor ve tüketiciler sadece kartını kullandığı oranda sigortalı oluyor. Üstelik bu teminatı aldıktan sonra 30 günlük bir sürede fikrini değiştirenler, hiç bir kayba uğramandan ödenmiş primlerini geri alabiliyor.

Bu ürünün priminin belirlenmesi mantığından anladığımız kadarı ile sadece Garanti Kredi kartları ile kullanılması anlamlı. Özellikle tek bir kart olarak Garanti kredi kartlarını kullanmayı tercih eden bordrolu çalışanların değerlendirmesi gerek. Garanti dışındaki kredi kartları ile çalışıyorlarsa da bu konuda çalışma mantığını anlatan bir metine rastlamadık.

Zurich Sigorta (eski TEB Sigorta) da kredi kartı ödeme güvencesi sigorta teminatı veriyor ancak verilen teminat “işsiz kalındığı andaki kredi kartı bakiyesi dondurularak bu bakiyenin 20%’si yararlanma süresi boyunca aylık olarak ödenir.” şeklinde açıklanmış. Asgari tutarı ödüyor, faizi sigortalının omuzlarına yüklüyor. Böyle bir ürünü almak ne kadar mantıklı bilemiyoruz.

Kredi Riski Sigortası Teminatına hak kazanmak için gerekenler

Garanti Hayat ve Emeklilik Kira Ödeme Güvencesi, Gelir Güvencesi, Kredi Ödeme Güvencesi, Kredi Kartı Ödeme Güvencesi ürünlerinde teminata hak kazanmanız için istek dışı bir işsizlik durumunun gerçekleşmesi gerekiyor. Yani bir işyerinde çalışırken, herhangi bir kasıt ve kusur olmaksızın istek dışı işini kaybedilmesi söz konusu. Kusurun tanımını yapmak gerekirse performansa dayalı nedenlerle işten çıkartılırsanız sorun yok, ancak kasıtlı yapılan bir işlem nedeniyle şirketi zarara uğratıp işten çıkartılmanız durumunda teminata hak kazanamazsınız.

Sigorta başvuru tarihinden itibaren 120 gün çalışmış olmak ve işsiz kalınan tarihten itibaren ise en az 30 gün boyunca işsizliğin devam etmesi teminatın ödenmesini gerektiren şartlardan bir başkası.

Bir de sigortalıların aynı işyerinde 180 gün boyunca aralıksız çalışmış ve özel sektör bordrolu çalışanları olması gibi bir kısıtlama var. Yani o işyerinde 6 aydan fazla çalışılıyor olması da teminatı satın almak için aranan bir şart. Kredi ve kredi kartı borcu teminatlarında bu koşul aranmıyor çünkü kredi / kredi kartı başvuruları değerlendirilirken zaten başvuru sahibinin aynı işyerinde altı aydan fazla çalışmış olması şartı aranıyor.

Tüm ürünlerde işsizlik teminatının yanısıra her türlü yaşam kaybı, kaza sonucu daimi maluliyet, hastalık sonucu tam ve daimi maluliyet, geçici maluliyet de poliçenin teminatları arasında yer alıyor.

Sigorta modern çağın ve globalleşen dünyanın gerektirdiği önemli bir tüketici ürünü. Kaderci olmadan hayatımızda belli riskleri kendimiz ve sevdiklerimiz için güvence altına almak için önemli bir araç.

Garanti Hayat ve Emeklilik A.Ş., Cardif sigorta ile işbirliğine giderek uluslararası bir deneyimi yanına alıp Türkiye’deki tüketici finansmanı ürünleri arasında önemli bir paya sahip Garanti Bankası ürünlerinin tercih edilmesini cazip kılıyor ve aynı zamanda daha keşfedilmemiş bir alanda para kazanıyor. Çok yakın bir zamanda diğer büyük markalar da Cardif ile benzer işbirliklerine giderek benzer ürünler ile tüketici finansman ürünlerinden kaçışın önüne geçmek isteyeceklerdir.

Hürriyet gazetesinde çıkan bu yazıya göre Cardif CEO’su Yılmaz Yıldız özellikle son zamanlarda işsiz kalan sigortalılarından kredi ödeme, maaş ödeme ve özellikle kredi kartı bakiye kapatma konusunda taleplerin gelmeye başladığını belirtmiş.

Aynı alanda faaliyet gösteren Genworth Financial’ın faaliyetleri konusunda ise maalesef henüz bir bilgi sahibi değiliz.

“Garanti Emeklilik, Cardif İşbirliğiyle İşsizlik ve Kredi Sigortası Ürünleri Sunuyor” üzerine bir yorum

  1. garanti sigorta dan işsizlik sigortasi olarak 6 ay yararlandım fakat alana kadarda canım cıktı diyebilirim Eureko(Garanti)sigorta'ya en az 3 kere aynı evrakları temin ettikden sonra ancak bir yıl sonra paramı alabildim ugrasmasak onuda vermiyeceklerdi. hakkımdı ve sonunda kazandım mutluyum.

    Saygılar,

Yorumlar kapalı.