web statistics

Pasif Gelir nedir? Pasif Gelir (Passive Income) tanımı


Pasif gelir, belli bir miktar birikim (sermaye) kullanılarak/kiralanarak elde edilen gelirin olduğu gibi harcandığı durumda dahi, ana birikimin kendi değerini kaybettirmeden aynı geliri sürekli üretebilmesini sağlayan gelirdir.

Pasif gelirin alıcı tarafından sürdürülmesi için çok az çaba göstermesi yeterlidir veya hiç çaba göstermemesi olasıdır. Bu gelir; faiz geliri, hisse senedi temettüleri, diğer finansal enstrümanlar, gayrimenkul sermaye gelirleri olabilir.

Pasif gelirin en büyük düşmanı yüksek enflasyon yaşanan ekonomik ortamlardır. Bu gibi ortamlarda, genellikle gayrimenkul sermaye gelirleri ya da döviz tevdiat gelirleri, kısmen pasif gelir üretici finansal enstrümanlar kapsamında değerlendirilebilir.

Pasif Gelir nedir? Pasif Gelir (Passive Income) tanımı

Türkiye için en uygun pasif gelir örneği, sahip olunan gayrimenkule ait kira geliri olacaktır. Bunu temettü dağıtan şirketlerin hisse senetleri izleyebilir.

İdeal şartlarda emeklilik geliri için sosyal güvenliğin yanı sıra, bir pasif gelir kaynağına sahip olunması gerekir.