Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Tuketicifinansman.net | 27 Kasım 2020

Scroll to top

Top

Temerrüt etiketindeki yazılar

Temerrüt Nedir? Temerrüt Tanımı

20 Ağustos 2016 |

Temerrüt, çerçevesi bir sözleşme ile belirlenmiş borç alacak ilişkisinde taahhütlerinin gerektirdiği ödeme veya menkul kıymet veya diğer varlık teslimatlarını belirlenen vadeler içinde gerçekleştirmeyen borçluların düştüğü durum olarak özetlenebilir. Read More

Leasing’te Temerrütten Kaçınma Yöntemleri

30 Ocak 2008 |

Müşteriler, leasing ödemelerini sürekli geç öderlerse, toplamda çok ciddi bir meblağ ödemiş olur. Bu temerrütten kaçınmak için yapabileceğimiz şeyler şunlardır:

  • Kira ödemelerini kendi tahsilat günlerine göre ayarlayabiliriz. Tahsilatlarımız her ayın 20’sinde ise leasing ödemelerimizin ayın 25’i gibi olmasını istersek … Read More

Leasing Kredilerinde Temerrüt Uygulaması

29 Ocak 2008 |

Leasing yapmak birçok yönden firma için peşin alımlardan daha avantajlıdır ama temerrüde düşmemek kaydıyla…

Temerrüt faizleri finans kuruluşları tarafından faiz gelirinden ziyade bir caydırma politikası olması nedeniyle uygulanmaktadır. Temerrüt faizleri bu yüzden normal işlem faizlerinin çok üzerinde olarak belirlenir.

Basit … Read More

Mortgage`ta Temerrüt Nedir? Temerrüt Tanımı

10 Ekim 2007 |

Mortgage kredilerinde, borçlunun kredi taksitlerinden herhangi birisini son ödeme tarihine kadar gerçekleştirmeme durumuna temerrüt denir.

Bu durum gerçekleşmesi durumunda konut finansmanı kuruluşu temerrüt tarihinden itibaren 5 iş günü içersinde iadeli taahhütlü posta yoluyla borçluya bildirimde bulunmakla yükümlüdür.

Temerrüt faiz oranıRead More