web statistics
temerrut nedir

Temerrüt Nedir? Temerrüt Tanımı

Temerrüt, çerçevesi bir sözleşme ile belirlenmiş borç alacak ilişkisinde taahhütlerinin gerektirdiği ödeme veya menkul kıymet veya diğer varlık teslimatlarını belirlenen vadeler içinde gerçekleştirmeyen borçluların düştüğü … Devamı

Leasing’te Temerrütten Kaçınma Yöntemleri

Müşteriler, leasing ödemelerini sürekli geç öderlerse, toplamda çok ciddi bir meblağ ödemiş olur. Bu temerrütten kaçınmak için yapabileceğimiz şeyler şunlardır: Kira ödemelerini kendi tahsilat günlerine … Devamı

Leasing Kredilerinde Temerrüt Uygulaması

Leasing yapmak birçok yönden firma için peşin alımlardan daha avantajlıdır ama temerrüde düşmemek kaydıyla… Temerrüt faizleri finans kuruluşları tarafından faiz gelirinden ziyade bir caydırma politikası … Devamı

Mortgage`ta Temerrüt Nedir? Temerrüt Tanımı

Mortgage kredilerinde, borçlunun kredi taksitlerinden herhangi birisini son ödeme tarihine kadar gerçekleştirmeme durumuna temerrüt denir. Bu durum gerçekleşmesi durumunda konut finansmanı kuruluşu temerrüt tarihinden itibaren … Devamı