web statistics

Mortgage`ta Temerrüt Nedir? Temerrüt Tanımı


Mortgage kredilerinde, borçlunun kredi taksitlerinden herhangi birisini son ödeme tarihine kadar gerçekleştirmeme durumuna temerrüt denir.

Bu durum gerçekleşmesi durumunda konut finansmanı kuruluşu temerrüt tarihinden itibaren 5 iş günü içersinde iadeli taahhütlü posta yoluyla borçluya bildirimde bulunmakla yükümlüdür.

Temerrüt faiz oranı özellikle kriz dönemlerinde finansal kurumlar tarafından oldukça acımasızca kullanıldığını gördük. Benzer bir durumun tüketicinin aleyhine kullanılmasına engel olmak için ilgili kurumlara temerrüt uygulayacakları faizini belirlerken bazı sınırlamalar getirdiler. Buna göre temerrüt faizi tavanı mortgage kanununda; sabit faizli kredilerde akdi faiz oranının %30 fazlası, değişken faizli kredilerde ise cari faiz oranının %30 fazlası olarak belirlenmiştir.