web statistics

Leasing Kredilerinde Temerrüt Uygulaması


Leasing yapmak birçok yönden firma için peşin alımlardan daha avantajlıdır ama temerrüde düşmemek kaydıyla…

Temerrüt faizleri finans kuruluşları tarafından faiz gelirinden ziyade bir caydırma politikası olması nedeniyle uygulanmaktadır. Temerrüt faizleri bu yüzden normal işlem faizlerinin çok üzerinde olarak belirlenir.

Basit bir mantıkla caydırı temerrüt faiz oranlarıyla, müşteri bu yüksek faizi ödememek için mümkün mertebe ödeme programında finans kuruluşunu öne almaya çalışacaktır. Aksi takdirde çok yüksek bir faiz ödemek zorunda kalabilir.

Leasingte, müşteri kiralarını ödemediği zaman bir iki gün içinde müşteriye ihtarname çekilir. Bu ihtarname müşteriye tebliğ edildikten sonra 60 günlük kanuni süreyi leasing şirketi bekler. Bu sürede leasing sözleşmesi fesholur ve makinayı geri almak için makina iadesi davası açılır. Bu davadan yaklaşık bir hafta 10 gün sonra avukat makinayı çekebilecek duruma gelir.

Bunun yanında eğer leasing şirketi makina çekmeyi yeterli bulmuyorsa müşteriden alınan senetler işleme konularak müşterinin mallarına haciz konulabilir.