web statistics

Temerrüt Nedir? Temerrüt Tanımı


Temerrüt, çerçevesi bir sözleşme ile belirlenmiş borç alacak ilişkisinde taahhütlerinin gerektirdiği ödeme veya menkul kıymet veya diğer varlık teslimatlarını belirlenen vadeler içinde gerçekleştirmeyen borçluların düştüğü durum olarak özetlenebilir.

Temerrüt kredi kartı veya kredi taksidi, konut kredileri (mortgage) geri ödeme tutarları son ödeme tarihini geciktirmekten oluşabilir. Borsa vb. organize pazar yerlerinde işleme taraf olan kişilerin alışverişte uzlaşılan mal veya bedel yükümlülüklerini yerine getirmemesinden oluşabilir.

Hukuk terimi olarak karşımıza çıkan temerrüt, kelime anlamı olarak “gecikme”,”direnme” gibi anlamlara gelir.
Temerrüt oluşması durumunda zamanla borçlu ya tamamen ödememe durumuna girer ya da borcunu anaparaya uygulanan temerrüt faiziyle birlikte ifa eder.