web statistics

Alternatif Yatırım Fonu nedir? Alternatif Yatırım Fonları Güvenilir mi?


Günümüzde birikim sahiplerinn en büyük önceliği birikimlerini enflasyona karşı koruyabilecek getirileri sağlayacak finansal enstrümanlara erişebilmek. Ülkemizdeki büyük çoğunluk tarafından tercih edilen, döviz ve vadeli mevduat getirileri gerçek enflasyon getirisinin altında kalacak şekilde baskılandığı için talep birikimler başka olası alternatif yatırım araçlarına doğru yönlenmeye başladı. Emlak ve otomotiv bunların başında geliyor. Altın ve gümüş dönem dönem dikkatleri üzerine çektiyse uzun vadede ne konut ne de araç fiyatlarının getirilerini yakalayamadı.

Gayrimenkul ve araç fiyatlarının bu derece arttığı bir ortamda eldeki birikimi bir gayrimenkule veya araca yatırmak mümkün olmuyor, bazen risk açısından kabul edilebilir olmuyor. Bazen de birikimler yetersiz kalıyor. İşte alternatif yatırım fonları bu noktada karşımıza çıkıyor.

Alternatif yatırım fonları finansal konularda daha deneyimli kişilerin kullanmasının tavsiye edildiği yatırım fonlarıdır. Korumalı veya garantili fonlar diğer menkul kıymetlerin yanısıra türev ürünler içerir. Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu (TEFAS) fonlarından farklı olarak bu fonlar belirli bir vade ile ihraç edilir ve ancak halka arz süresi içinde alınabilir. Bu fonlarda yatırımcının fonu satıp parasını vadeden önce geri alması ile ilgili çeşitli kısıtlamalar olabilir ve ilave süreçler gerekebilir. Bu da likidite açısından kısıtlamalar anlamına gelir.

Ayrıca fonun dayandığı yatırım aracına bağlı risklerin gerçekleşmesi durumunda ana para kaybı da mümkündür. Bunun için alternatif yatırım fonlarına yatırım yapmadan önce araştırmanızı yapıp kararınızı ona göre vermeniz gerekir.

Gayrimenkul yatırım fonları alternatif yatırım fonlarının en sık karşılaşılaşabileceğiniz türlerinden biridir. Malum Türkiye’de en çok tercih edilen yatırım araçlarından biri olan gayrimenkul fiyatlarındaki büyük artış birçoğumuz için bu alanda yatırım yapma imkanını ortadan kaldırmış durumda. Öte yandan nitelikli yatırımcı olarak ihraç olan bir gayrimenkul yatırım fonuna 100 bin ila 250 bin TL arasında yatırım yaparak bu alandaki fiyat ve talep artışlarından faydalanmak mümkün. İzahnamesinde yatırım stratejisinin detaylı bir şekilde anlatıldığı bu fonlarla ile vadeye bağlı olarak 5 ila 10 sene arasında bir vade ile gayrimenkul veya kira getirisinde yaşanan artışlardan faydalanmak mümkü, üstelik kira gelir vergisi ödemeden. Ayrıca kiraya dayalı gayrimenkul yatırım ortaklıklarında kiracı bulma, tahsilat, bakım vs. gibi operasyonel külfetlerin fon tarafından yapıldığının da altını çizmekte fayda var.

Girişim sermayesi yatırım fonları ise teknoloji ağırlıklı sanayileşme stratejisinin benimsendiği ABD, İngiltere, Fransa, Japonya, Hollanda ve Almanya gibi ülkelerin yanısıra ülkemizde de son yıllarda gelişen risk sermayesine bağlı olarak dinamik, yaratıcı ancak finansal gücü yeterli olmayan girişimcilerin yatırım fikirlerini gerçekleştirmeye olanak tanıyan bir yatırım finansmanı biçimi olarak tanımlanabilir.

re-pie-portfoy

Girişim sermayesi yatırımında varolan risk; yeni bir ürün, iş modeli yaratılması ve piyasada tutulması riskidir. Ancak yüksek riskin yüksek getiriyi sağlayacağından yola çıkan bu finansman modelinde alınan riskin başarıya dönüşmesi durumunda sağlanacak yüksek kar marjı ve büyük satış hacminden kaynaklanan verimlilik artışı, bu şirketlere ortak olmak suretiyle finansman sağlayan yatırımcıların faydasını oluşturur. Ülkemizin en bilinen girişim sermaye yatırımlarından biri olan GETİR için 2018 yılında RE-Pie Portföy yönetimi tarafından 7 yıllık bir girişim sermayesi yatırım Fonu kurulmuştur. Bir çok yatırımcı Getir’e yatırımcı olmak için halka arz edilmesini beklerken, bu fona dahil olan olan nitelikli yatırımcılar özellikle pandemi ile büyük bir talep gören Getir’in iş modeline bağlı artan değerlemeleri ile birçok yatırım aracına kıyasla yüksek getiriye ulaşmış oldu.

Alternatif yatırım fonları güvenilir mi?

Bu fonlar tamamen SPK tarafından yetkilendirilmiş portföy yönetim şirketleri tarafından kurulurlar. Alternatif yatırım fonlarında işlemlerin tamamı portföy yönetim şirketinin eline para değmeden saklama kuruluşu nezdine gerçekleşmektedir. Girişim sermayesi yatırım fonları ortaklık paylarının halka arz edildiği hesap dönemi itibariyle girişim sermayesi yatırım ortaklığı, sürekli bağımsız denetime tabidir. Bunun sonucu olarak şirketin finansal tabloları Kurul tarafından listeye alınmış bir bağımsız denetim kuruluşu tarafından 6. ve 12. ay sonları itibariyle denetlenir. Dolayasıyla inandığınız bir iş modeli veya ürünle ilgili girişim sermayesi yatırım fonu, yatırım yapılan girişimin taşıdığı riskin dışında bir taşımaz ve güvenilirdir.

Öte yandan alternatif yatırım fonlarına para koyarken, ürünün doğası gereği bu tür yatırım araçlarına yatırım yapmanın riskler içerdiğini, bu riskler neticesinde buradaki yatırımınızdan kayba uğrayabileceğiniz gerçeğini unutmamak gerekir. Ek olarak bu yatırımların ortalama süresinin 5 ila 10 sene sürebileceği ve bu sürede çıkış yapmanızın her zaman mümkün olmayabileceğini bilerek para yatırıp yatıramayacağınıza veya ne kadar para yatıracağınıza karar vermeniz faydalı olacaktır.