web statistics

10 Soruda Yeni Bireysel Emeklilik Sistemi


6. Farklı şirketlerde birden fazla sözleşmem varsa, Devlet Katkısı uygulamasından sonra tüm sözleşmelerim için Devlet Katkısı’ndan faydalanabilecek miyim? Bu uygulamadan faydalanabilmek için herhangi bir yere bildirimde bulunmam gerekiyor mu?

Farklı şirketlerde bulunan birden fazla sözleşmenizle Devlet Katkısı’ndan faydalanabilmek için herhangi bir bildirimde bulunmanız gerekmemektedir. Bu işlemler Emeklilik Gözetim Merkezi’nin gözetimi ve kontrolünde her bir katılımcı bazında yapılacaktır.

Bir ayda tüm sözleşmelerinize yapmış olduğunuz katkı payı ödemelerinin toplamının %25’ine denk gelen tutar kadar (her katılımcı için yıllık brüt asgari ücretin %25’i ile sınırlı olmak üzere) Devlet Katkısı’na hak kazanacaksınız.

7. Sistem’den ayrılma durumunda uygulanan Stopaj Kesintisi’ndeki yeni düzenleme nasıl olacak?

Mevcut Bireysel Emeklilik Sistemi’nde, toplam birikiminiz üzerinden sistemde kalış sürenize ve emeklilik şartlarına bağlı olarak değişen (en yüksek %15’e kadar uygulanan) Vergi Kesintisi, yeni Bireysel Emeklilik Sistemi’nde sadece getirileriniz üzerinden uygulanır.

8. Bireysel Emeklilik Sistemi’nden çıkmıştım; tekrar sisteme girmek istediğimde Devlet Katkısı’ndan faydalanabilecek miyim?

29.05.2012 tarihi itibariyle Bireysel Emeklilik Sistemi’nde olup 29.06.2012 tarihinden itibaren iki yıl içinde bir emeklilik sözleşmenizi birikiminizi alarak sonlandırdıysanız; 31.12.2014 tarihine kadar Bireysel Emeklilik Sistemi’ne yatıracağınız katkı payları için Devlet Katkısı ödenmeyecektir.

9. Mevcut Bireysel Emeklilik Sistemi’nden 29.08.2012 tarihinden önce ayrılanlara yapılan ödemeler üzerinden kesilen vergilerin anaparaya isabet eden kısmını nasıl iade alabilirim?

29.08.2012 tarihinden önce ödediğiniz stopaj kesintisi tutarınızın ana paraya isabet eden kısmını geri alabilmeniz için 29.08.2013 tarihinden önce stopaj kesintisinin yatırıldığı vergi dairesine başvurmanız gerekmektedir. Bunun yanında Stopaj Kesintisi nedeniyle dava açmamanız ve açmış olduğunuz davalardan vazgeçmeniz gerekmektedir. Ayrıca vergi dairesine başvuru esnasında bireysel emeklilik sözleşmesinin bir örneği ile sözleşmenin başlangıç ve bitiş tarihlerini ve yapılan kesintileri gösteren belgelerin bir örneğinin de vergi dairesine sunulması gerekmektedir. Vergi dairesince başvurusu kabul edilenlerin iadeleri 29.08.2012 tarihinden itibaren hak sahiplerine ödenmeye başlanacaktır.

Bireysel Emeklilik Stopaj Kesintisi İadesi İçin Dilekçe Örneği

10. Yeni BES işverenler için nasıl bir yenilik sağlıyor?

Bireysel Emeklilik Sistemi’ndeki yeni düzenlemeler, bireysel katılımcıların yanı sıra işverenler için de avantajlar sağlamaktadır. Mevcut sistemde işverenlerin çalışanları adına ödedikleri bireysel emeklilik katkı payı tutarları çalışanın aylık brüt ücretinin %10’u ve brüt asgari ücretin yıllık tutarını aşmayacak şekilde Kurumlar Vergisi matrahından indirilmekte iken yeni BES’de bu oran %15’e yükseltilmiştir. Vergi matrahından düşülecek tutara çalışanın ödeyeceği katkı payı dahil edilmeyeceğinden, işverenlerin çalışanları adına daha fazla katkıda bulunabilmelerine olanak sağlanmıştır.

Önceki 5 soru için tıklayın