web statistics

Bireysel Emeklilik Stopaj İadesi İçin Dilekçe Örneği


Bireysel Emeklilik Sistemi’nde (BES) yapılan yeni düzenlemelerle birlikte, katılımcıların 29 Ağustos 2012 tarihinden önce ödedikleri stopaj kesintisi tutarının ana paraya isabet eden kısmını geri alabilmelerinin yolu açıldı. Biz de yaptığımız uyarıyla katılımcıların iade başvurusu için eylül ayını beklemeleri gerektiğini, eylül ayı geldiğinde de ilgili dilekçeyle iade başvurusu yapabileceklerini duyurduk.

Eylül ayı geldi çattı ve tüketicilerin ihtiyaçlarına yönelik pratik bir çözüm geliştirmek amacıyla, geçmişte de BES’le ilgili içerik anlamında işbirliğinde yaptığımız BNP Paribas Cardif Emeklilik‘ten, stopaj iadesi için hazırlanmış bir dilekçe örneğini bizimle paylaşmalarını rica ettik. Kendileri de bizi kırmayıp tüm tüketicilerin kullanabilecekleri bir dilekçeyi bizle paylaştılar. Kendilerine bu destekleri için teşekkür ediyoruz.

Bireysel emeklilik stopaj iadesi dilekçe örneği

1. Dilekçe iki kısımdan oluşuyor. Birinci kısmın bireysel emeklilik poliçenizi yaptırdığınız şirket tarafından doldurulması gerekiyor. Bu bölüm poliçeyle ilgili vergi dairesinin istediği bilgilerden oluşuyor ve temelde iadeye konu olacak tutarın emeklilik şirketı tarafından onaylanmasını amaçlıyor.

Bireysel emeklilik şirketinizden talep etmeniz gereken dilekçeyi indirin (Word dosyasını bilgisayarınıza indirmek için bağlantıya sağ tuşla tıklayıp “Hedefi farklı kaydet”i seçin)

Emeklilik şirketinizden olarak talep etmeniz gereken dilekçe, yukarıda verdiğimiz örnek dilekçeden farklı formatta olabilir, ancak temelde aynı bilgileri içeriyor olmalı. Emeklilik şirketi tarafından doldurulup imzalanacak bu dilekçeyi, dolduracağı dilekçeyle beraber bizzat BES katılımcısının Büyük Mükellefler Vergi Dairesi‘ne vermesi gerekiyor.

2. İkinci kısım ise stopaj iadesini talep eden BES katılımcısının doldurup imzalaması gereken asıl dilekçe:

Katılımcı olarak sizin doldurmanız gereken dilekçeyi indirin (Word dosyasını bilgisayarınıza indirmek için bağlantıya sağ tuşla tıklayıp “Hedefi farklı kaydet”i seçin)

Vergi iadesi için kapsam ve genel şartlar

bireysel-emeklilik-stopaj-iadesi1. Kanun, vergi iadesi başvurusu için 1 yıllık bir süre öngörmüş olup vergi dairesine başvuruların 29.08.2013 tarihinden önce yapılması gerekmektedir. Vergi iadesi başvurularında 5 yıllık bir zamanaşımı süresi bulunmaktadır. Bu nedenle iadelerden 01.01.2007-29.08.2012 tarihleri arasında geri ödemesi yapılan Bireysel Emeklilik Sözleşmeleri ve Birikimli Hayat poliçeleri yararlanabilecektir. Hak sahiplerince daha önceki bir tarihte vergi iadesi başvurusunda bulunulmuş ise zamanaşımı bu başvuru tarihinden geriye doğru 5 yıl uzayacaktır. Böyle bir başvurunun olması halinde 01.01.2007 tarihinden önce ödemesi yapılan hak sahipleri de yararlanabilecektir.

2. Vergi iadesi için başvuru yapan hak sahibinin stopaj kesintisi nedeniyle dava açmaması ve açılmış davalardan vazgeçmesi gerekmektedir. Sürmekte olan davalar için, davanın devam ettiği yargı mercii tarafından (ilgili Vergi Mahkemesi Başkanlığı veya ilgili Bölge İdare Mahkemesi Başkanlığı veya Danıştay Başkanlığı) şerh edilecek ve davadan feragat edildiğini gösteren feragat dilekçesi, bu temin edilemiyor ise mahkemenin feragat nedeniyle reddine dair vereceği karar örneği iade dilekçesine eklenmelidir.

3. İade için Büyük Mükellefler Vergi Dairesi’ne yapılacak başvuru dilekçesi ve ekleri elden teslim, iadeli tahahütlü posta veya kargo yolu ile yapılabilecektir. E-Posta ve Faks yolu ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.