web statistics

10 Soruda Yeni Bireysel Emeklilik Sistemi


Tüm katılımcıların Bireysel Emeklilik Sistemi’nin (BES) avantajlarından eşit haklarla faydalanması için yeniden düzenlenen Yeni BES’te Devlet Katkısı dönemi başlıyor. BNP Paribas Cardif Emeklilik de sizler için Yeni Bireysel  ile Devlet Katkısı uygulamasının mevcut ve yeni BES katılımcılarına tanıdığı hakları ve diğer merak ettiğiniz konuları 10 soru-cevapla anlatmış:

1. Yeni BES’te Vergi Avantajı’nın yerini alacak Devlet Katkısı nedir?

Yeni düzenleme ile Bireysel Emeklilik Sistemi’nde Devlet Katkısı ile yatırdığınız her katkı payı tutarının %25’i kadar ek bir tutar Devlet Katkısı olarak adınıza açılan ayrı bir hesapta biriktirilir, böylece tasarruflarınız daha da çoğalır.

Devlet Katkısı Sistemi ile katılımcılar vergi mükellefi olmaları ve gelir düzeyleri ile ilişkilendirilmeden yatırdıkları her katkı payına Devlet Katkısı alabilecektir. Böylece Devlet Katkısı ile desteklenen Yeni BES’te ev hanımları ve öğrenciler dahil herkes bu avantajdan faydalanabilecek ve daha fazla tasarruf edebilecektir.

Yeni düzenleme ile yatırdığınız her katkı payının %25’i hesaplanarak bireysel emeklilik hesabınıza Devlet Katkısı olarak eklenir ve böylece birikiminiz yıldan yıla yatırım gelirleri de eklenerek artar.

Katılımcının bu sistem aracılığı ile yararlanabileceği azami Devlet Katkısı tutarı, hesaplamanın yapıldığı dönemin sona erdiği tarihteki yıllık brüt asgari ücretin %25’i ile sınırlıdır.

Aylık Düzenli Katkı Payı Tutarınız: 100 TL
Yıllık Toplam Katkı Payı Tutarınız: 1.200 TL
Devlet Katkısı Tutarı*: 25 TL
Yıllık Toplam Devlet Katkısı: 300 TL
Ödediğiniz Yıllık Toplam Tutar: 1.200 TL
Yıllık Toplam Birikimleriniz: 1.500 TL + yatırım gelirleri

*2012 yılı için yıllık brüt asgari ücret toplamı 10.962 TL olup, Devlet Katkısı’nın yıllık maksimum tutarı 2.740,50 TL’dir. Bu tutar her yıl asgari ücretin aylık brüt tutarı ile yılda iki kez güncellenecektir.

Yeni BES’te Devlet Katkısı, işveren tarafından ödenen katkı payları hariç olmak üzere bireysel katılımcılar adına düzenlenmiş Bireysel Emeklilik hesabına ödenen katkı payları için geçerlidir.

2. Devlet Katkısı uygulaması ne zaman başlayacak?

Devlet Katkısı uygulaması 01.01.2013 tarihinden itibaren BES’e yapılan her katkı payı ödemesi için geçerli olacaktır. Bu tarihe kadar ödenen katkı payları içinse katkı payının vergi matrahından indirilmesine devam edilecektir.

3. Devlet Katkısı olarak ödenen tutarlar nasıl hak edilir?

Devlet Katkısı tutarı, sistemde kalma sürenize bağlı olarak hak edilir.

01.01.2013 tarihinden itibaren sisteme bireysel katılımcı olarak yatırdığınız katkı payları üzerinden elde edeceğiniz Devlet Katkısı hak edişi aşağıdaki sürelerce uygulanır:

a) En az üç yıl sistemde kalırsanız; Devlet Katkısı ve varsa getirilerinin %15’ine,
b) En az altı yıl sistemde kalırsanız; Devlet Katkısı ve varsa getirilerinin %35’ine,
c) En az on yıl sistemde kalırsanız; Devlet Katkısı ve varsa getirilerinin %60’ına

hak kazanırsınız. Bu sürelerin hesaplanmasında emeklilik sözleşmesi esas alınmaktadır.

Bireysel Emeklilik Sistemi’nden emeklilik hakkı kazananlar (10 yıl sistemde kalarak 56 yaşını
doldurmuş katılımcılar) ile bu sistemden vefat veya malûliyet nedeniyle ayrılanlar, Devlet Katkısı
ve varsa getirilerinin tamamına yukarıdaki sürelere bakılmaksızın hak kazanmış olur.

Devlet Katkısı ve getirilerinden hak kazandığınız tutarlar, sistemden ayrılma veya emeklilik hakkının kazanılması durumlarında size ya da varislerinize ödenir.

Vefat veya malûliyet hariç sistemden emekli olmadan ayrılmanız durumunda ise, Devlet Katkısı’na ilişkin hesabınızda hak kazanılmayan birikim tutarı varsa devlete iade edilir.

4. Mevcut BES katılımcılarının yeni BES Kanunu’ndan önce sistemde geçirdikleri süre Devlet Katkısı hak edişinde dikkate alınacak mı?

yeni bireysel emeklilik sistemiDevlet Katkısı hak ediş sürecinde, Yeni BES kanununun yürürlüğe gireceği 01.01.2013 tarihine kadar sistemde geçirdiğiniz toplam süreye bağlı olarak ve en az üç yıl Yeni BES ile sistemde kalmanız koşulu ile bir defaya mahsus olarak, 01.01.2013’e kadar;

a) Sistemde üç yıldan fazla, altı yıldan az bulunduysanız 1 yıl,
b) Sistemde altı yıldan fazla, on yıldan az bulunduysanız 2 yıl,
c) Sistemde on yıldan fazla bulunduysanız 3 yıl

süre Devlet Katkısı olarak hak ediş sürenize eklenir.

Örneğin:

BES’e başlangıç tarihiniz 01.05.2008 olan sözleşmeniz 29.06.2012 itibariyle devam ediyor olsun…

• 31.12.2012’ye kadar Vergi Avantajı uygulamasından faydalanmaya devam edersiniz.
• 01.01.2013’ten itibaren Devlet Katkısı uygulamasından faydalanmaya başlarsınız.

01.01.2013’ten itibaren almaya başladığınız Devlet Katkı paylarınızın;

01.01.2016 tarihinden itibaren %15’ini**
01.01.2018 tarihinden itibaren %35’ini
01.01.2022 tarihinden itibaren %60’ını
01.01.2022 tarihinden itibaren 56 yaşınızı doldurduğunuzda %100’ünü hak edersiniz.

**Yeni BES’te geçirdiğiniz süre 3+1 yıl olur. Artı bir yıl, Devlet Katkısı uygulamasından önce 3 yıldan fazla Sistem’de olmanız ve Devlet Katkısı uygulamasından itibaren 3 yıl Sistem’de kalmanız neticesinde elde edilmiştir.

BES’e başlangıç tarihiniz 01.08.2012 olsun…

• 31.12.2012’ye kadar Vergi Avantajı uygulamasından faydalanmaya devam edersiniz.
• 01.01.2013’ten itibaren Devlet Katkısı uygulamasından faydalanmaya başlarsınız.

01.01.2013’ten itibaren almaya başladığınız Devlet Katkı paylarınızın;

01.01.2016 tarihinden itibaren %15’ini
01.01.2019 tarihinden itibaren %35’ini
01.01.2023 tarihinden itibaren %60’ını
01.01.2023 tarihinden itibaren 56 yaşınızı doldurduğunuzda %100’ünü hak edersiniz.

5. Devlet Katkısı nasıl çalışacak?

Ödediğiniz katkı payları için emeklilik sözleşmenize ayrı bir Devlet Katkısı hesabı tanımlanır ve devlet tarafından ödenecek tutar bu hesapta değerlenir.

Devlet Katkısı da katılımcıların ödedikleri diğer katkı paylarına benzer şekilde emeklilik yatırım fonlarında değerlendirilecek ve Takasbank’da katılımcı adına saklanacaktır. Devlet Katkısının yatırılacağı emeklilik yatırım fonu türleri ise Hazine Müsteşarlığı tarafından belirlenecektir.

Sonraki 5 soru için tıklayın