web statistics

Garanti Bankası ve İş Bankası da Banka Bonosu İhracı İçin Başvuruda Bulundu


Bono ihracı gerçekleştiren ilk mevduat bankası olan Akbank’ın topladığı talep cesaret vermiş olacak ki, Garanti Bankası ve İş Bankası da Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptıkları açıklamalarla, yurtiçinde farklı vadelerde Türk Lirası cinsinden banka bonosu ve/veya tahvil ihraç edebilmek için Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’na (BDDK) başvuruda bulunduklarını duyurdular.

Burada banka bonolarıyla ilgili paylaşmak istedğimiz bir kaç detay var. Öncelikle her önüne gelen banka bono çıkartamıyor. Bono ihracı planlayan kurumun başvuru tarihi itibarıyla sermaye yeterliliği rasyosunun yüzde 12’nin altında olmaması gerekiyor. (Finansbank’ın yine dün itibariyle KAP’a yaptığı “çıkarılmış sermayesinin 2.205.000.000.-TL. olduğunun Ticaret Sicili’ne tescili için gerekli işlemlerin yapılmasına karar verdiği” yönde açıklamasının ardındaki motivasyon banka bonosu olabilir mi ?)

Banka bonolarıyla ilgili ikinci ve tüketicileri ilgilendiren en önemli detay ise; halka arz edilmek suretiyle yapılacak ihraçlarda, ihraç ile borçlanılacak tutarın Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na tabi olmadığı gerçeği. Banka bonolarının gösterge devlet tahvilinden daha fazla bir getiri sunmasının (Akbank Gösterge + 60 baz puandı) nedeni de bu riskten kaynaklanıyor. Bu detay, tasarruflarında özellikle risksiz yatırım araçlarını tercih eden küçük yatırımcıları ilgilendiriyor. BDKK bu detayın ihraçcı kurum tarafından özellikle ayrıntılı ve yazılı biçimde belirtilmesi şartını arıyor. Banka bonolarıyla ilgilenen yatırımcıların, hazine bonolarıya benzer sistemle çalışmalarına rağmen banka bonololarının daha riskli yatırım araçları olduklarının farkında olmaları gerekir.

Is BankasiAkbank, Garanti, İş Bankası gibi isimleri Türkiye ile beraber anılan büyük bankalar tarafından ihraç edilen banka bonoları bireysel yatırımcılar, emeklilik fonları da kurumsal yatırımcılar tarafından tercih edilmeye devam ederken, daha küçük bankaların aynı oranda talep alabilmeleri için daha fazla getiri sunmaları gerekebilir.