web statistics

Fonlama Maliyeti Nedir ? Fonlama Maliyeti Tanımı


Fonlama maliyeti günümüzde bir çoğumuzun karşısına sıklıkla çıkan bir terimdir. En basit tanımıyla gerçek veya tüzel kişinin kendine ait olmayan bir parasal kaynağı kullanırken ödediği faize fonlama maliyeti denir.

Dışarıdan sağlanan fonların kaynağı gerçek veya tüzel kişilerin tasarrufları veya gerçekleştirdikleri ticari, ekonomik faaliyetlerden elde edilmiş gelirlerdir.

Paranın zaman değeri, 1 birim paranın bugünkü değeri ile gelecekteki değeri arasındaki farkıdır. Bugün 1 birim para karşılığında sahip olabileceğiniz mal veya hizmet, gelecekte 1 birim para ile sahip olabileceğiniz mal veya hizmet miktarı açısından daha fazladır. Tabi bahsettiğimiz 1 birim para değerli metallerden yapılmadıysa.

Değerli metallerden imal edilen paralar yerine kağıt paranın yaygın olarak kullanılmaya başlanması ile zamanın para üzerindeki bu erozyon etkisi daha da belirgin olarak hissedilmeye başlandı. Bunun neticesinde tasarruf sahipleri, birikimleri üzerinde zamanın etkisini azaltmak amacı ile tasarruflarını ticari değeri olan varlıklara (gayrimenkul, kıymetli metal, mücevher vb.) harcamak veya sahip oldukları kaynakları başkalarına kullandırmak için bir getiri talep etmek gibi iki seçenekle karşı karşıya kaldılar.

Mevcut birikim ve gelirleri istedikleri mal, hizmet veya gerçekleştirmek istedikleri ticari faaliyetleri için yeterli olmayan tüketiciler, uygun gördükleri bir getiriyi tasarruf sahiplerine sunarak bu kaynaklara bir talep yaratır. Tasarruflardan kaynaklanan bu fonlar için arz ve talep sahiplerinin bir maliyet üzerinde anlaşmaları ile bir fon elde etme maliyeti ortaya çıkmış olur. Dünyadaki finans piyasalarının ortaya çıkışı ise bu tasarruf sahiplerinin ilgisini çekecek ürünler yaratma ve bundan para kazanma fikirlerinden doğmuştur.