web statistics

Leasing Nedir ? Leasing Tanımı


Leasing bir banka kredisi, faktoring ya da mortgage gibi bir finansman yöntemidir. Leasing’in diğer kredilerden farkı ise sadece yatırım yapan şirketlerin leasing yapabilmesidir. Bu durumda leasing şirketi kredi almak isteyen şirkete nakit para vermez. Almak istediği makina ekipmanı leasing şirketi satın alır. Yani bir leasing işleminin gerçekleşebilmesi için, bir leasing şirketi, müşteri, yatırım konusu mal ve malı satacak bir satıcı bulunmalıdır.

Leasing işleminde malın mülkiyeti leasing şirketine ait olup kullanım hakları leasing yapan firmaya aittir. Leasing şirketi müşterinin istediği malı satın alıp müşteriye teslim eder ve müşteri leasing şirketine makinanın bedelini kira olarak geri öder. Finansal kiralama şu anda Türkiye’de uygulanan Leasing modelidir. Finansal kiralamada, sözleşme süresi sonunda müşteri ödemelerini yaptığı takdirde makina müşteriye sembolik bir tutarla fatura edilir.

Leasingin avantajları:

  • Leasing ile orta ve uzun vadeli finansman desteği alınabilir.
  • İthalat ve satın alım işlemlerini leasing firması yapar ve yatırımın % 100’ü müşterinin nakit akışına göre finanse edilebilir.
  • Sözleşme ve teminatlar resim, harç ve vergiden muaftır.
  • Malın mülkiyeti leasing’in olsa da amortismanını müşteri kullanır.

Copyright www.tuketicifinansman.net | Leasing nedir ? Leasing Tanımı by TuketiciFinansman.net