web statistics

Finansal Kiralama Nedir ? Leasing Çeşitleri


Ülkemizde genel olarak kullanılan finansal kiralama türü leasinglerde ekipmanın ekonomik ömrü, muhasebesel ömrü esas alınarak gerçekleştirilir. Lessor ekipmanın tam maliyeti ve kiralama işlemı sırasında gerçekleşen ücretlerin hepsini Leasee , kendi nakit akışına uygun şekilde yayarak aylık taksitler halinde aksettirir.

Ekipmanın mülkiyeti leasing antlaşmasının süresi boyunca leasing şirketine aittir. Mülkiyet leasee’ye ait olup ekipmanın amortismanını kullanma hakkına da leasee sahiptir. Leasee, leasing anlaşmasına konu olan ekipmanı bilançosunda göstermek zorundadır ve leasing anlaşma süresinin sonunda ekipmanın mülkiyeti leasee’ye geçer.