web statistics

Operasyonel Kiralama Nedir ? Leasing Çeşitleri


Operasyonel kiralama olarak geçen leasing çeşidinde ekipman mülkiyeti anlaşma sonunda leasee‘ye geçip geçmemesi esasında farklılık gösterir.

Leasing süresi sonunda lessor kiralamaya konu olan ekipmanı alır ve kendi uygun gördüğü şekilde yeniden değerlendirir. Lessor, ekipmanı başka bir müşteriye tekrar kiralayabilir veya satabilir. Leasee bu kiralama anlaşması boyunca kiralamaya konu olan ekipmanı bilançosunda gösteremez ve amortismanından faydalanamaz. Öte yandan leasee, lessor tarafından her ay faturalanan miktar kadar masraf gösterip vergiden düşebilir.

Operasyonel kiralama çeşitlerine en güncel örnek olarak filo kiralama şirketlerini görebilirsiniz. Günümüzde bir çok şirket, araç satın almak yerine çeşitli avantajlarından dolayı filo kiralama tercih etmektedir. Adında leasing geçmese de söz konusu firmaların temel faaliyetleri operasyonel kiralama olarak devam etmektedir.