Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Tuketicifinansman.net | 21 Mayıs 2020

Scroll to top

Top

Tüketici Finansmanı etiketindeki yazılar

Krizi Doğru Tüketici Finansmanı Ürünleriyle Atlatmak

20 Kasım 2008 |

Akbank’taki işten çıkarmaları duyunca eminizki hepiminiz aklına aynı soru gelmiştir, sıra bana mı gelecek? Akbank haberinin medyaya yansımasın sebebi Akbank’ın Türkiye’nin köklü bankalarından biri ve işten çıkarılan kişi sayısının çok olması. Ancak medyaya yansımayan işten çıkarmalar da devam ediyor ve … Read More

Tüketici Finansmanı ve Bireysel Yatırım

6 Kasım 2008 |

TuketiciFinansman.net’e başlarken tüketicileri bilinçli finansman tercihlerinde yardımcı olacak özgün içeriği güncel olarak yaratmak ve internet kullanıcısı Türk tüketicisi ile paylaşmayı hedeflemiştik. Yaklaşık 14 aydır tüketici doğru tüketici finansmanı ürününün doğru tüketiciye ulaşmasına yardımcı olacak ipuçları, kullanım kolaylıkları, tanıtım ve incelemelerin … Read More

Türkiye’deki Tüketici Finansmanı Şirketleri

4 Haziran 2008 |

Tüketici finansmanı şirketleri, 1990’lı yılların ikinci yarısından sonra yapılan bazı kanunsal altyapı hazırlıklarının ardından ve yabancı sermayenin de bu sektörde faaliyet göstermek amacıyla Türkiye’ye girişinin ardından karşımıza çıkmaya başladılar. Ancak bu şirketler geçtiğimiz 18 sene boyunca yaşanan ekonomik krizler ve … Read More

Türkiye Sigorta Sektorü ve Tüketici Finansmanı

27 Mart 2008 |

Daha önce de belirttiğimiz gibi tüketici finansmanı, tüketicilerin içinde bulunduğu zaman dilimine ait ihtiyaçlarını, gelecekte temin edeceği gelirleri teminat göstermek suretiyle borçlanarak karşılamasıdır.

Tüketici finansman ürünlerinin doğduğu gelişmiş sermaye piyasalarının bulunduğu ülkelere baktığımızda sektörün arkasında çok daha büyük sigorta ve … Read More

Bireysel Müşterilerin Keşfi ve Tüketici Finansmanının Doğuşu

12 Eylül 2007 |

Türkiye’de bankacılık sektörlerini evrelere ayırmak gerektiğinde kesinlikle bir “bireysel müşterilerin keşfi” dönemi adını verebileceğimiz bir evrenin yaşanmış olacağı gerçeğini herkes kabul edecektir.

Bankacılık sektörü Türkiye’de adım adım kendini bulmaya başlamıştır. Bunda da yaşanan ekonomik krizlerin, bu krizlerle sekteye uğrayıp dersler … Read More

Tüketici Finansmanı Nedir ? Tüketici Finansmanı Tanımı

1 Eylül 2007 |

Tüketici – İngilizce’de Consumer – tanım olarak “mal ve hizmet satın alan kişi veya kişiler” olarak geçer.

Tüketici finansmanı ise satın alınması planlanan mal veya hizmetlerin finansmanının dış kaynaklardan borçlanma yolu ile temin edilmesidir.

Borçlanma faaliyeti tabiatı itibari ile bir … Read More