web statistics

2015 yılı gelir vergisi dilimleri belirlendi


2015 yılı gelir vergisi dilimleri açıklandı. Gelir Vergisi Kanunu’nun 103′üncü maddesinde yer alan gelir vergisine tabi gelirlerin vergilendirilmesinde esas alınan tarife, 2015 takvim yılı gelirlerinin vergilendirilmesinde esas alınmak üzere aşağıdaki şekilde yeniden belirlendi.

Söz konusu tebliğe göre söz konusu kazançlar bakımından 2015 yılı vergi dilimleri şu şekilde belirlendi :

– 12.000 TL’ye kadar % 15,

– 29.000 TL’nin 12.000 TL’si için 1.800 TL, fazlası için % 20,

– 66.000 TL’nin 29.000 TL’si için 5.200 TL (ücret gelirlerinde 106.000 TL’nin 29.000 TL’si için 5.200 TL), fazlası için % 27,

– 66.000 TL’den fazlasının 66.000 TL’si için 15.190 TL, (ücret gelirlerinde 106.000 TL’den fazlasının 106.000 TL’si için 25.990 TL), fazlası için %35.

2015 gelir vergisi dilimleri

2014 yılı gelir vergisi dilimleri, 2014 takvim yılı gelirleri için 11.000 liraya kadar yüzde 15; 27,000 liranın 11,000 lirası için 1.650 lira, fazlası için yüzde 20; 60.000 liranın 27.000 lirası için 4.850 lira, fazlası için yüzde 27; 60.000 liradan fazlasının 60.000 lirası için 13.760 lira ve fazlası için yüzde 35 olarak uygulanıyordu.