web statistics

2014 gelir vergisi dilimleri belirlendi


2014 yılı gelir vergisi dilimleri açıklandı. Gelir Vergisi Kanunu’nun 103′üncü maddesinde yer alan gelir vergisine tabi gelirlerin vergilendirilmesinde esas alınan tarife, 2014 takvim yılı gelirlerinin vergilendirilmesinde esas alınmak üzere aşağıdaki şekilde yeniden belirlendi.

Söz konusu tebliğe göre söz konusu kazançlar bakımından 2014 vergi dilimleri şu şekilde belirlendi :

– 11.000 TL’ye kadar % 15,

– 27.000 TL’nin 11.000 TL’si için 1.650 TL, fazlası % 20,

– 60.000 TL’nin 27.000 TL’si için 4.850 TL, (ücret gelirlerinde 97.000 TL’nin 27.000 TL’si için 4.850 TL), fazlası % 27,

gelir vergisi dilimleri– 60.000 TL’den fazlasının 60.000 TL’si için 13.760 TL, (ücret gelirlerinde, 97.000 TL’den fazlasının 97.000 TL’si için 23.750 TL), fazlası % 35.

2013 yılı gelir vergisi dilimleri, 2013 takvim yılı gelirleri için 10,700 liraya kadar yüzde 15; 26,000 liranın 10,000 lirası için 1,605 lira, fazlası için yüzde 20; 58,000 liranın 25,000 lirası için 4,665 lira, fazlası için yüzde 27; 58,000 liradan fazlasının 58,000 lirası için 13,845 lira ve fazlası için yüzde 35 olarak uygulanıyordu.