web statistics

Varlık yönetimi deyince aklınıza ne geliyor?


Bazzı finansal terimler Türkçe ne kadar zengin bir dil olursa olsun bilimsel ve akademik çalışma üretemediğimiz için tercümeden dolayı anlam karmaşasına sebep olur. “Varlık yönetimi” de bu terimlerden biridir. Varlık yönetimini şirket ve hizmet olarak ayrı ayrı ele aldığınızda, birbiriyle alakası iki ayrı ürün veya hizmet çıkıyor karşımıza. Bu farklılık aslında bir çeviri sorunundan kaynaklanır. Varlık yönetim şirketiyle, varlık yönetimi hizmetleri arasında hiçbir ilişki yoktur. En azından Türkiye’deki uygulamalarında…

 Varlık yönetim şirketi nedir? 

Basitçe özetlemek gerekirse varlık yönetim şirketi (Asset Management) varlık yönetim hizmeti vermez. Varlık yönetim şirketleri burada detaylı bir şekilde anlattığımız gibi; banka, tüketici finansmanı şirketleri, katılım bankaları ve leasing gibi finansal kuruluşların kredi veya kredi kartı alacaklarından takibe düşmüş ve tahsilat imkanı düşük olanları belli bir bedel ödeyerek satın alır ve kendi kaynaklarını kullanarak tahsil etmeye çalışırlar.

Varlık yönetimi nedir?

varlik yonetimiHizmet olarak varlık yönetimi, (İngilizce’de tam karşılığı Wealth Management’dır) üst segment müşterilerin sahip oldukları serveti servet sahibi ve hizmet veren kurum arasında yapılan anlaşmaya bağlı ücret ve komisyonlar çerçevesinde yönetme hizmetidir. Serveti gayrimenkul, mevduat, yurt içi ve yurt dışı piyasalarda bulunan menkul kıymetler veya diğer finansal enstrümanlar oluşturuyor olabilir. Genel olarak özel bankacılık ile bazı benzerlikler gösterse de, çok daha kapsamlı hizmetler içerir.

Varlık yönetimi ile ilgili araştırma yapacak olanlara özel olarak tavsiyemiz, öncelikle kastedilenin varlık yönetim şirketi mi, yoksa varlık yönetim hizmeti mi olduğunu araştırmaları olacaktır.