web statistics

Hisse Yoğun Fonların Stopaj Oranı Sıfırlandı


Daha önce sizlerle borsa yatırım fonları hakkında bilgilendirme amaçlı bir makalemizi paylaşmıştık. 21.03.2012 tarihinde 28240 sayılı Resmi Gazete’de Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” yayımlandı. Yani yatırımcıların birçoğunun bilgi sahibi olmadığı yatırım fonlarıyla ilgili kapsamlı bir değişikliğe gidildi.

Bu yeni değişiklik kapsamında ortaya çıkan fon çeşitleri arasında yer alan “hisse senedi yoğun” fonlarda uygulanan stopaj oranlarında geçtiğimiz hafta 18.05.2012 tarih ve 28296 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2012/3141 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile değişikliğe gidildi ve stopaj oranı sıfır oldu.

Hisse yoğun fon nedir ?

borsa yatirim fonuHisse senedi yoğun fonlar; portföylerinin aylık ağırlıklı ortalama bazda en az % 75’i menkul kıymet yatırım ortaklıkları hisse senetleri hariç olmak üzere İMKB’de işlem gören hisse senetlerinden oluşan yatırım fonları ve borsa yatırım fonları şeklinde tanımlanmıştır.

Stopaj oranı sıfırlandı

Bu tanıma uyan yatırım fonları ve borsa yatırım fonlarında stopaj oranı %0 olarak belirlendi, ancak kararda belirtilen %0 oranında stopaj uygulamasından faydalanabilmek için ilgili yatırım fonları ve borsa yatırım fonlarında iç tüzük ve izahname değişikliği yapılması gerekiyor. Yani elinizde böyle bir fon varsa ve kar etmişseniz, fonu satıp karınızı realize etmeden önce iç tüzük ve izahnamelerin güncellenip güncellenmediğini ilgili fon sayfasından kontrol etmenizde fayda var.

Yenilenen fon sınıflandırmasıyla ilgili daha fazla detaylı bilgiye www.fondakimuzik.com adresinden ulaşabilirsiniz.