web statistics

SGK Prim Affı Ödemesi İçin Bugün Son Gün


TBMM’nin çıkarmış olduğu vergi ve prim affına başvurular Mayıs ayı sonunda sona erdi. Borç yapılandırma kanunundan yararlanabilmek için Sosyal Güvenlik Kurumu’na olan prim borçlarını yapılandıranların ilk taksitlerini 30 Haziran 2011 tarihine kadar ödemeleri gerekiyor. Yani bugün mesai bitimine kadar ödeme yapılmazsa aftan yararlanılamıyor.

30 Kasım 2010’a kadar bitirilmiş olan özel nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu işlerle ilgili eksik işçilikten kaynaklanan prim borçlarının yeniden yapılandırma kapsamına dahil edilebilmesi için en geç 31 Mayıs’a kadar yeniden yapılandırma başvurusunun yapılması ve teminat iade yazısının/ ilişiksizlik belgesinin verilmesi amacıyla talepte bulunulması gerekmekteydi. Bu prim borçlarının ilgililere en geç 31 Mayıs’a kadar tebliğ edilmiş olması halinde;

– Peşin ödeme başvurusu yapılmışsa eksik işçilikten kaynaklanan prim borçlarının varsa diğer prim borçları ile birlikte tamamının,

– Taksitle ödeme başvurusunda bulunulmuş ise eksik işçilikten kaynaklanan prim borçları ile varsa diğer prim borçlarına ilişkin ilk taksit tutarının, en geç 30 Haziran 2011 tarihine kadar ödenmesi gerekiyor.

Ancak, 31 Mayıs’a kadar Kurum’a müracaat edilmesine rağmen, eksik işçilikten kaynaklanan prim borçlarının ilgililere 31 Mayıs’tan sonra tebliğ edilmesi halinde eksik işçilikten kaynaklanan prim borçları ile varsa diğer prim borçları ayrı ayrı yapılandırılacak. Bu durumda,

SGK– Peşin ödeme başvurusunda bulunulmuş ise 31 Mayıs’a kadar tebliğ edilememiş eksik işçilikten kaynaklanan prim alacaklarına ilişkin 6111 sayılı Kanuna göre hesaplanan tutarın tamamının, en geç tutarın işverene tebliğ edildiği tarihi izleyen ikinci ayın sonuna kadar; sigorta prim borçlarının ise 30 Haziran’a kadar,

– Taksitle ödeme başvurusunda bulunulmuş ise 31 Mayıs’a kadar tebliğ edilememiş eksik işçilikten kaynaklanan prim alacaklarına ilişkin 6111 sayılı Kanuna göre hesaplanan ilk taksit tutarının, en geç anılan Kanuna göre ödenecek tutarın işverene tebliğ edildiği tarihi izleyen ikinci ayın sonuna kadar; sigorta prim borçlarına ilişkin ilk taksit tutarının ise 30 Haziran’a kadar ödenmesi gerekmekte.

Geçen sene başlatılan uygulamayla SGK primleri SGK’nın internet sitesinden kredi kartı ile ödenebiliyor.

Result Kurt / Haber 7