web statistics

Kredi Kartı Asgari Ödeme Tutarı Oranları (2011’den itibaren geçerli)


Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun (BDDK) kredi kartı asgari ödeme tutarını yüzde 20’den yüzde 40’a çıkaran yönetmelik değişikliği yayımlandı.

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yer alan banka kartları ve kredi kartları hakkında yönetmelikte değişiklik yapılmasına ilişkin yönetmelik uyarınca, halen yüzde 20 olarak uygulanan kredi kartı asgari ödeme tutarı yüzde 40’a kadar yükseltilebilecek.

Yeni asgari ödeme tutarı oranları

Yönetmelikte asgari ödeme tutarları ile ilgili iki ayrı düzenleme yapıldı. Mevcut kredi kartları ile yeni alınacak kredi kartlarında farklı asgari ödeme zorunlulukları uygulanacak.

Buna göre ödenmesi gereken asgarî tutar;

– kredi kartı limiti 15.000 TL’ye kadar olan kredi kartlarının dönem borcunun yüzde 25‘inden,

– kredi kartı limiti 15.000 TL’den 20.000 TL’ye kadar olan kredi kartlarının dönem borcunun yüzde 30‘undan,

– kredi kartı limiti 20.000 TL ve üzerinde olan kredi kartlarının dönem borcunun yüzde 40‘ından,

yeni tahsis edilen kredi kartlarında kullanım başlangıcı tarihinden itibaren 1 yıllık sürenin dolmasına kadar dönem borcunun yüzde 40‘ından

aşağı olamayacak.

Uyum sürecinde farklı oranlar

Kredi Karti Asgari Odeme TutariYönetmelikte yapılan değişikliğe göre, yeni verilecek kredi kartları hariç olmak üzere, asgari ödeme oranlarının bugünden itibaren 24. aya kadar, kredi kartı limitlerine göre en az yüzde 22 ile en çok yüzde 35’e kadar artırılmasını öngören bir uyum süreci uygulanacak. Yani yukarıdaki maddelerdeki oranları uygulanmaya başlamadan önce, uyum süreci kapsamında öncelikle aşağıdaki oranlar halihazırdaki kredi kartlarına uygulanacak.

Buna göre mevcut kredi kartlarında asgari ödeme tutarı oranı;

– kredi kartı limiti 5.000 TL’ye kadar olan kredi kartlarına, bu Yönetmeliğin yayımlandığı tarihten itibaren, 12’nci ayın bitimine kadar yüzde 20, 12.nci ayın bitiminden 24.üncü ayın bitimine kadar yüzde 22,

– kredi kartı limiti 5.000 TL’den 15.000 TL’ye kadar olan kredi kartlarına, bu Yönetmeliğin yayımlandığı tarihten itibaren, 6.ncı ayın bitimine kadar yüzde 20, 6.ncı ayın bitiminden 12.nci ayın bitimine kadar yüzde 22,

– kredi kartı limiti 15.000 TL’den 20.000 TL’ye kadar olan kredi kartlarına, bu Yönetmeliğin yayımlandığı tarihten itibaren, 6.ncı ayın bitimine kadar yüzde 20, 6.ncı ayın bitiminden 12nci ayın bitimine kadar yüzde 22, 12.nci ayın bitiminden 18.inci ayın bitimine kadar yüzde 25, 18.inci ayın bitiminden 24.üncü ayın bitimine kadar yüzde 28,

– kredi kartı limiti 20.000 TL ve üzerinde olan kredi kartlarına, bu Yönetmeliğin yayımlandığı tarihten itibaren, 6.ncı ayın bitimine kadar yüzde 20, 6.ncı ayın bitiminden 12.nci ayın bitimine kadar yüzde 22, 12.nci ayın bitiminden 18.inci ayın bitimine kadar yüzde 25, 18.inci ayın bitiminden 24 üncü ayın bitimine kadar yüzde 28, 24.üncü ayın bitiminden 30.uncu ayın bitimine kadar yüzde 30, 30.uncu ayın bitiminden 36.ncı ayın bitimine kadar yüzde 35

olarak uygulanacak.

Yeni asgari ödeme tutarı oranları tablosu

Özetlemek gerekirse 1 Ocak 2011 tarihinden itibaren kullanılacak yeni asgari ödeme tutarı oranları şu şekilde olacak :

Kredi kartı limiti 0 TL – 4.999 TL arasında olan kredi kartları için :
17.12.2010 – 16.12.2011 tarihleri arasında %20
17.12.2011 – 16.12.2012 tarihleri arasında %22
17.12.2012’den itibaren %25%
Kredi kartı limiti 5.000 TL – 14.999 TL arasında olan kredi kartları için:
17.12.2010 – 16.06.2011 tarihleri arasında %20
17.06.2011 – 16.12.2011 tarihleri arasında %22
17.12.2011’den itibaren %25
Kredi kartı limiti 15.000 TL – 19.999 TL arasında olan kredi kartları için:
17.12.2010 – 16.06.2011 %20
17.06.2011 – 16.12.2011 %22
17.12.2011 – 16.06.2012 %25
17.06.2012 – 16.12.2012 %28
17.12.2012’den itibaren %30
Kredi kartı limiti 20.000 TL ve üzeri olan kredi kartları için:
17.12.2010 – 16.06.2011 %20
17.06.2011 – 16.12.2011 %22
17.12.2011 – 16.06.2012 %25
17.06.2012 – 16.12.2012 %28
17.12.2012 – 16.06.2013 %30
17.06.2013 – 16.12.2013 %35
17.12.2013’den itibaren %40

Nakit avans çekimi değişikliği

Yönetmelikte yapılan değişikliğe göre ayrıca, bir yıl içinde kredi kartı borcunu 3 defa dönem borcunun yarısından az ödeyenin nakit çekim hakkı elinden alınacak. Bu kredi kartlarının limitleri de dönem borcunun tamamının ödenmesine kadar artırılamayacak.

Şubeden yapılan iptaller

Yönetmelik kapsamında 18. maddede yapılan değişiklikle, şubeler kanalıyla yapılan kart iptaline ilişkin taleplerde, bu talebin hangi tarihte alındığına dair şube yetkililerince imzalanmış bir belgenin veya doldurulan iptal talep formunun bir örneğinin kart hamiline verilmesi zorunlu tutuldu.

Bu belgeyi aldığınız tarihten itibaren kart bankanın sorumluluğuna girmiş olacak ve iptal edilmesi gereken, ancak iptal edilmeyen kredi kartıyla ilgili bir sorun yaşamanız durumunda, bu belgenin bir kopyasıyla bankayı gerekirse BDDK’ya şikayet etmeniz mümkün olacak.

Kredi kartı faiz oranları

Kredi kartlarında aylık azami gecikme faiz oranı TL için yüzde 2.76, dolar için yüzde 2.52, euro için yüzde 2.40 olarak belirlendi.

Resmi Gazete’de yayınlanan tebliğe göre, aylık azami akdi faiz oranı TL için yüzde 2.26, dolar için 2.02, euro için ise yüzde 1.90 olacak.

Tebliğ 1 Ocak itibariyle yürürlüğe girecek.

Eğitim yerine yasal kısıtlama

Bu değişiklere baktığımızda BDDK’nın bilinçli kart kullanımını öğretmek yerine, uygulamalara sınırlama getirerek bir standarta oturtmak istediğini görüyoruz. Bizim görmek istediğimiz ise; tüketicilerden bu ürünler sayesinde bu kadar çok para kazanan bankaların, bu karların bir kısmını bu ürünlerle ilgili yaşanan mağduriyetlerin yaralarını saracak ve insanları eğitecek kaynaklara harcamalarını sağlayacak düzenlemelerdi. Bunun yerine tüketicinin tercihlerini yasalarla sınırlamak uzun vadede ne kadar sağlıklı olur emin değiliz.

Bu ülke kur çapası gibi sürdürülemez bir enstrümanla para politikası belirlemeye çalışırken vatandaşlarına büyük devalüasyonlar yaşattı. Sonunda ne oldu ? Seve seve serbest kur rejimine geçildi. Şimdi de yasayla bu işi raya oturtmaya çalışırsanız, bankalar yeni geliştirecekleri ürünlerle kendilerine daha az regüle edilen ortamlarda kar maksimizasyonuna gitmeye çalışacaklardır. Bankaların doğasında olan bir durum bu. Daha bir kaç ay önce kredili mevduat hesaplarıyla ilgili uygulamaların şimdiden tüketicinin canını yakmaya başladığı konuşuluyordu. Buna bir de yaygınlaşmaya başlayan ön ödemeli ve temassız özellikli kartların ekleneceğini düşünürseniz, BDDK’nın tüketiciye balık vermek yerine balık tutmayı öğretecek önlemler alması daha uygun olurdu.