web statistics

Konut Kredisi Tutarı Gayrimenkulün Yüzde 75′ini Aşamayacak


Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun (BDDK) kararlarına bir yenisi daha eklendi. Kredi kartlarındaki asgari ödeme tutarı oranlarını değiştiren yasa teklifini hazırlayan, BDDK şimdi de konut kredilerindeki teminat oranlarının yüzdesini yeniden düzenleyen bir basın açıklaması yayınladı.

Buna göre 1 Ocak 2011 tarihinden itibaren konut kredilerinde (mortage) veya konut teminatı olarak kullandırılacak tüketici kredilerinde, kredi tutarı teminata konu olan gayrimenkülün yüzde 75’ini aşamayacak. Ticari gayrimenkul amaçlı olan ticari kredilerde ise bu limit yüzde 50 olarak uygulanacak.

Teminata konu olan konutların ya da ticari gayrimenkullerin değeri BDDK veya Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yetkilendirilmiş değerleme şirketlerince tespit edilecek.

BDDK’ın web sitesinde konuyla ilgili olarak yayınlanan açıklama şöyle :

Kredi Teminat Oranına İlişkin Basın Açıklaması

Konut Kredisi Teminat Oranlari DegistirildiBilindiği üzere, bankaların etkin bir risk yönetimi açısından, taşıdıkları risk düzeylerine, risk iştahlarına ve risk alma kapasitelerine bağlı olarak kullandırdıkları krediler ile bu krediler kar ılığında alacakları teminat türleri ve düzeyleri arasında makul bir ilişki kurmaları beklenmektedir. Kredi ve teminat düzeyi arasındaki ili ki uluslararası finans literatüründe “Loan to Value (LTV)” olarak bilinen ülkemizde de “kredinin teminata oranı (KTO)” olarak adlandırılan oran aracılığıyla kurulmaktadır. Bu çerçevede, 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 43.üncü maddesinde verilen yetkiden hareketle Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 16.12.2010 tarihli toplantısında alınan 3980 sayılı Karar ile, 1 Ocak 2011 tarihinden itibaren

– Konut edinmeleri amacıyla tüketicilere kullandırılacak krediler ile konut teminatı altında kullandırılacak tüketici kredilerinde, kredi tutarının teminata konu olan gayrimenkulün değerinin yüzde 75’ini,

– Ticari gayrimenkul alımı amaçlı kullandırılacak ticari kredilerde ise kredi tutarının teminata konu olacak gayrimenkulun değerinin yüzde 50’sini

aşmaması kuralı getirilmiş ve bu sınırın belirlenmesinde esas alınacak teminata konu olan konutların ya da ticari gayrimenkullerin değerinin Kurulumuz veya Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yetkilendirilmiş değerleme şirketlerince tespit edilmiş olmasının zorunlu tutulmasına karar verilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla sunulur.