web statistics

2009 Yüzde 35 Vergi Dilimi Düzeltmesi İtiraz Dilekçesi


Bugün sizlerle gelir vergisi oranları ile ilgili olarak meydana gelen, ancak nedense medyada olması gerektiğinden çok daha az yer alan bazı değişiklikleri paylaşmak istiyoruz. 15 Ekim 2009 tarihinde gerçekleştirilen Anayasa Mahkemesi toplantısında, 2009 yılında yüzde 35’lik vergi dilimine ilişkin çalışanlardan yapılan vergi kesintilerinin iptaline karar verilmişti. İptal kararının da Resmi Gazete’de yayınlandığı tarih olan 8 Ocak 2010’den 6 ay sonra yürürlüğe girmesi öngörülüyor.

Açıkça belirtildiği üzere, ücretlerin vergilemesinde uygulanacak gelir vergisi tarifesine ilişkin düzenleme, kararın Resmi Gazete’de yayımlanmasını takip eden altıncı ayın sonunda yürürlüğe girecek. Bu çerçevede %35’lik gelir vergisi tarifesi ücretliler açısından halen yürürlükte gözüküyor. Ancak Danıştay’ın; Anayasa’ya aykırılığı tespit edilmiş olan düzenlemelerle ilgili, Resmi Gazete’de yayımlanmasa ve yürürlüğe girmemiş olsa da mahkemeler tarafından dikkate alınmaması gerektiği yönünde kararlarına rastlanıyor.

Ancak çalışanların hak kaybına uğramamaları için vergilendirme tekniği gereği;

* %35 tarifesi dikkate alınarak ödenen vergilerinin, Şirketlerin muhtasar beyanname açısından bağlı olduğu Vergi Dairelerine, çalışanlar tarafından Vergi Usul Kanunu’nun 116-123 maddeleri çerçevesinde dilekçe ile başvurularak DÜZELTİLMESİ talep edilmesi,

* Talepleri kabul görmeyen çalışanların Vergi Usul Kanunu’nun 124. maddesi çerçevesinde Maliye Bakanlığı’na ŞİKAYET’te bulunması,

* Şikayetleri kabul görmeyen çalışanların ise haksız şekilde ödendiğini iddia ettikleri ve düzeltme /şikayet yoluyla iade alamadıkları (idari işlem) söz konusu vergiler dolayısıyla idari işlemi Vergi Mahkemesi-Danıştay nezdinde DAVA yoluna taşımaları mümkün gözüküyor.

Bazı kurumlar çalışanlarına bu konuda (çalışanların adına topluca dava açmak da dahil olmak üzere) tam destek verirken; bazı kurumlar maliye ile aralarının bozulacağı endişesiyle bu konuda çalışanlarına verecekleri desteği, Vergi Dairesi’ne verecekleri DÜZELTME talep dilekçesini iletmekle sınırlı tutuyorlar. Bu konuda bir şeyler yapmak isteyen okuyucularımız, öncelikle çalıştıkları kurumlardan bu konuyla ilgili bilgi almalılar. Eğer koşullar uygunsa daha sonra vergi dairesine bir DÜZELTME talep dilekçesi verilmesi gerekiyor. Yüzde 35’lik vergi dilimi ile ilgili düzeltme talebi dilekçesine buradan ulaşabilirsiniz. (zip dosyası).

Daha sonraki süreçte ihtiyaç duyulacak ŞİKAYET ve DAVA dilekçe örnekleri için bir hukukçudan yardım almanız uygun olacaktır. Bu konuda haklarını yasal platformda aramayı düşünen okurlarımız tarafından açılacak davalarda başvuru harcı ödenmesi (17,15 TL), vekalet ücreti ile davanın kaybedilmesi halinde mahkeme masraflarının ve karşı tarafın avukatlık ücretlerinin karşılanması gibi mali yükler ortaya çıkabileceği unutulmamalı.

Başta da belirtmiş olduğumuz gibi, gelir vergisi kesintisinde düzeltme konusu sadece 2009 yılında %35 vergi dilimi üzerinden vergi kesilmiş olan kişileri kapsıyor. Diğer bir deyişle, yıllık gelir vergisine tabi geliri 50.000 TL’den az olan ücretli çalışanlar için yapılması gereken bir işlem bulunmuyor.