web statistics

Mevduat Toplama Yetkisi Nedir ? Mevduat Toplama Yetkisi tanımı


Bankalar Kanunu’na göre izin verilen bankalarla özel kanunlarına göre yetkili olanlar dışında hiç bir gerçek veya tüzel kişi mevduat toplayamaz. Kuruluş izni veya Türkiye’de şube açma izni almış olan bir bankanın, mevduat kabulü veya bankacılık işlemleri yapmak üzere ayrıca Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu‘ndan (BDDK) izin alması gerekmektedir. Verilen mevduat toplama izinleri Resmi Gazete’de yayımlanır.