web statistics

Mevduat Nedir ? Mevduat Tanımı


Daha önce belirlenmiş bir süre sonunda veya istenildiğinde çekilmek üzere bankalara belirli bir faiz karşılığı beklentisiyle ya da faiz karşılığı beklenmeden yatırılan para, mevduat olarak tanımlanmıştır.

Mevduat hesapları üçe ayrılır :

1) Vadesiz mevduat hesabı : Hiçbir kayıt ve şarta bağlı olmaksızın istenildiğinde çekilebilen hesaplardır.

2) Vadeli mevduat hesabı: Banka ile mevduatı yapan arasında kararlaştırılan vadeden itibaren çekilebilir.

3) İhbarlı mevduat hesabı: Mevduatın sahibi, mevduatını çekeceği tarihi belirli bir süre önce bankasına bildirmek zorundadır.

Mevduat hesapları bankaların en önemli gelir kalemlerinden biridir. Müşteriler tarafından mevduat hesaplarına yatırılan para, bankalar tarafından kredi vermek, şirket kurmak veya çeşitli kurumlarında sermayelerine katılmak gibi amaçlarla kullanılır ve bu sayede ekonomiye kazandırılır.

Mevduat hesapları, son istem veya işlem tarihinden itibaren on yıl geçtiği halde sahiplerince aranmamış ise, faizleri ile birlikte Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu emrine Merkez Bankası’na devredilir.