Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Tuketicifinansman.net | 23 Ağustos 2019

Scroll to top

Top

Tüketici Finansmanı yazıları

Hesap Kesim Tarihi Değişikliğinin Sağladığı Avantajlar

3 Ocak 2008 |

Hesap kesim tarihi değişikliği nasıl yapılır? En önemlisi bu değişiklik nasıl tüketicinin lehine kullanılabilir?

Tüketici hesap kesim tarihinden üç iş günü öncesinde sahip olduğu kredi kartının müşteri hizmetlerini arayarak hesap kesim tarihi değişikliği yapmak istediğini belirtir. Burada dikkat edilmesi gereken … Read More

Leasing’de KDV Oranı Avantajı Kaldırıldı !

31 Aralık 2007 |

Maliye Bakanlığı katma değer vergisi (KDV) ile ilgili yaptığı son düzenlemeler ile leasing şirketlerine çok büyük darbe indirdi.

Yeni düzenleme ile daha önce leasing aracılığı ile yapılan yatırım malları kiralamalarında %1’lik ve yine ticari araçlardaki %8’lik kdv oranı avantajları kaldırıldı.

Read More

POS Nedir ? Kredi Kartı POS Tanımı

31 Aralık 2007 |

POS, İngilizce’de “Point Of Sale” kelimelerinin baş harflerinin bir araya gelmesinden oluşur.

POS, alışveriş yapılırken kullanılan kartın geçerli bir kredi kartı veya banka kartı olup olmadığı, kart hesabının söz konusu alışveriş için müsait olup olmadığı, bu alışverişin hangi üye işyeriRead More

Acquirer Nedir ? Acquirer Tanımı

31 Aralık 2007 |

Kredi kartı yönetiminin iki bacağı vardır. Tüketiciler ile ilgilenen issuer bacağı ve üye işyerleri ilgilenen acquirer bacağı. Acquier bacağına pos bacağı da denir. Kredi kartı kullanılan her mağaza ve işyerlerine üye işyeri denir. Tüketiciler buralarda bulunan POS ile istedikleri mal … Read More

Issuer Nedir ? Issuer Tanımı

31 Aralık 2007 |

Kredi kartını basıp müşteriye veren; borç, alacak, hediye puan, asistanlık hizmetleri gibi hizmetleri takip edip müşteriye bildirimde bulunan kredi kartı firmalarına issuer denir.

Issuer firma, kartın mülkiyetine sahiptir ve bu firmanın kim olduğu kartın ön yüzündeki logodan veya arka yüzünde … Read More

Mikrofinans Nedir ? Mikrofinans ve Mikrokredi Tanımı

24 Aralık 2007 |

Mikrofinans, gelir seviyesi çok düşük olan ailelere üretim yapabilmeleri veya küçük çaptaki işletmelerini büyütebilmeleri için çok az miktarda kredi verilmesidir. Bu yoksul ailelerin halihazırdaki klasik finans kuruluşlarına ulaşma imkanı olmadıkları anlaşılınca mikrofinans kavramı mevduat, kredi, tasarruf ve sigorta gibi ürünlerini … Read More

Refinansman Nedir ? Refinansman Tanımı

13 Aralık 2007 |

Refinansman, mortgage uygulamalarında önümüzdeki günlerde çok sık karşılaşacağımız bir kavram. En yalın şekilde yeniden finansman olarak tanımlanabilir.

Zaman içersinde tüketiciler tarafından konut finansmanı amacı ile kullanılan krediler, piyasa ve rekabet şartlarında meydana gelen değişiklikler nedeni ile piyasadaki ürünler ile karşılaştırıldığında … Read More

Mortgage Brokerlığı ve Emlak Komisyonculuğu Arasındaki İlişkiler

12 Aralık 2007 |

Mortgage brokerlığı mevcut kanuni düzenlemeler kapsamına girmiş değil. 5582 sayılı mortgage kanunu kapsamında öncelikle kanun koyucu otorite, konut finansman kuruluşları ve bireysel tüketiciler arasında gerçekleşen birincil piyasa işlemlerini düzenlemeye çalışmış. Sözleşme öncesi bilgilendirme formu, gayrimenkul değerleme şirketleri ve uzmanları bunlar … Read More

Türkiye Mortgage Piyasası ve Brokerlık İhtiyacı

11 Aralık 2007 |

Türkiye mortgage kredileri piyasasına bakıldığında, mevcut altyapı sadece üst gelir grubuna hitap ettiğinden ve bunun konutların niteliği, fonlama oranı ve vade süreleri açısından sınırlı bir talep oluşturduğu gözlemleniyor.

Mortgage kredilerinin bulundukları ekonomiye istikrar, hareket, ucuz maliyetli fonlama imkanları vb. faydalar … Read More

Türkiye Mortgage Piyasasına Kısa Bir Bakış

8 Aralık 2007 |

Mortgage Kanunu ile mortgage kredileri hayatımıza girdi. Birilerinin bize “tamamdır oldu bu iş” diyerek mortgage kredileri ile kira öder gibi ev sahibi olmaya başlıyacağımız günü bekliyoruz.

5582 sayılı “Konut finansmanı sistemine ilişkin çeşitli kanunlarda değişiklik yapılması hakkında kanunu”’un (mortgage kanunu) … Read More

Menkul Kıymetleştirme Nedir ? Menkul Kıymetleştirme Tanımı

29 Kasım 2007 |

Menkul Kıymetleştirme, bir gerçek veya tüzel kişinin ticari faliyetlerinden kaynaklanan varlıkları ve gelecekteki gelirlerini karşılık göstermek sureti ile borçlanma senedi ihraç ederek finansman sağlanmasıdır.

Read More

Mortgage Brokerlığı Nedir ? Mortgage Brokerı Nedir ?

23 Kasım 2007 |

Mortgage’ın ülkemizde başlamasından sonra yavaş yavaş değişik terimler de hayatımıza girmeye başladı. Bunlardan birisi de mortgage brokerlığı

Mortgage kredisi arayışında olan tüketicinin piyasada mevcut ürünler içinden ihtiyaçlarına ve finansal yapısına en uygun tercihi yapması için aracılık hizmetleri sunan kişilere mortgage … Read More

Mortgage Kredilerinde Faiz Dışı Masraflar

18 Ekim 2007 |

Mortgage yapmak için finansman şirketi seçerken pek çok detaya dikkat ediyoruz. Finansman şirketinin güvenilirliği, bizim şirketle eski ilişkilerimiz, kredi çıkarmaktaki sistemleri ve çoğumuz için en önemlisi de faiz oranları…

Bu aşamada şirketlerden alınan fiyatlamaları karşılaştırılırken atlamamamız gereken önemli detaylar var. … Read More

Mortgage Ödemelerinde Gecikme Durumunda Borcun Tahsili

11 Ekim 2007 |

Mortgage kanunu ile bu güne kadar krediler (özellikle konut kredileri) uygulamaları ile ilgili öğrendiklerimizin bir çoğu değişikliğe uğradı.

Öncelikle altını çizmekde fayda var, mortgage kanunu aslında 5582 sayılı ipoteğe dayalı uzun vadeli konut finansmanı sistemi‘nin uygulanmasına ilişkin çeşitli kanunlarda değişiklik … Read More

Mortgage`ta Temerrüt Nedir? Temerrüt Tanımı

10 Ekim 2007 |

Mortgage kredilerinde, borçlunun kredi taksitlerinden herhangi birisini son ödeme tarihine kadar gerçekleştirmeme durumuna temerrüt denir.

Bu durum gerçekleşmesi durumunda konut finansmanı kuruluşu temerrüt tarihinden itibaren 5 iş günü içersinde iadeli taahhütlü posta yoluyla borçluya bildirimde bulunmakla yükümlüdür.

Temerrüt faiz oranıRead More

Muacceliyet Nedir ? Muacceliyet Tanımı

10 Ekim 2007 |

Muacceliyet, borç alacak ilişkilerinde vadenin dolması ya da şartın gerçekleşmesi gibi sebeplerle, borcun borçludan resmen istenebilir hale gelmesidir.

Read More

Kredili Mevduat Hesabı (KMH) Nedir? Kredili Mevduat Hesabı Tanımı

1 Ekim 2007 |

Kredili mevduat hesabı (KMH) en basit tanımı ile tüketicinin vadesiz mevduat hesabına tanımlanmış kredi limitidir.

KMH’lar bir mevduat hesabı ile ilişkilendirilerek açılmakta olup, hesap sahibinin hesabında para bulunmadığı hallerde önceden belirlenmiş olan belirli bir limit dâhilinde nakit çekilişi yapabilmesine veya hesap üzerinden ödemelerin gerçekleştirebilmesine … Read More

Mevduat Nedir ? Mevduat Tanımı

28 Eylül 2007 |

Daha önce belirlenmiş bir süre sonunda veya istenildiğinde çekilmek üzere bankalara belirli bir faiz karşılığı beklentisiyle ya da faiz karşılığı beklenmeden yatırılan para, mevduat olarak tanımlanmıştır.

Mevduat hesapları üçe ayrılır :

1) Vadesiz mevduat hesabı : Hiçbir kayıt ve şarta … Read More

Mevduat Toplama Yetkisi Nedir ? Mevduat Toplama Yetkisi tanımı

28 Eylül 2007 |

Bankalar Kanunu’na göre izin verilen bankalarla özel kanunlarına göre yetkili olanlar dışında hiç bir gerçek veya tüzel kişi mevduat toplayamaz. Kuruluş izni veya Türkiye’de şube açma izni almış olan bir bankanın, mevduat kabulü veya bankacılık işlemleri yapmak üzere ayrıca Bankacılık … Read More

Büro Skoru Nedir? Büro Skoru Tanımı

28 Eylül 2007 |

Büro skoru; KKB (Kredi Kayıt Bürosu) tarafından üretilen ve üyelerinin hizmetine sunduğu kredi skoru olarak tanımlanabilir.

Read More