Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Tuketicifinansman.net | 24 Kasım 2020

Scroll to top

Top

Taksit atlatma etiketindeki yazılar

Kredi Kartında Taksit Atlatma ve Taksit Erteleme

8 Ekim 2008 |

Kredi kartında taksit atlatma veya taksit erteleme en basit tanımıyla bugün satın alınan taksitli bir ürün veya hizmetin ilk taksitinin takip eden ekstre tarihinde değil de bir ay sonra veya daha ileri bir tarihteki ekstreye kadar ertelenmesi olarak tanımlanabilir. Dönem … Read More