web statistics

2013 Gelir Vergisi Dilimleri Belirlendi


2013 yılı gelir vergisi dilimleri açıklandı. Gelir Vergisi Kanunu’nun 103′üncü maddesinde yer alan gelir vergisine tabi gelirlerin vergilendirilmesinde esas alınan tarife, 2013 takvim yılı gelirlerinin vergilendirilmesinde esas alınmak üzere aşağıdaki şekilde yeniden belirlendi.

Söz konusu tebliğe göre söz konusu kazançlar bakımından 2013 vergi dilimleri şu şekilde belirlendi :

– 10,700 TL’ye kadar yüzde 15
– 26,000 TL’nin 10,000 TL’si için 1,605 TL, fazlası yüzde 20
– 60,000 TL’nin 26,000 TL’si için 4,665 TL (ücret gelirlerinde 94,000 TL’nin 26,000 TL’si için 4,665 TL), fazlası yüzde 27
– 60,000 TL’den fazlasının 60,000 TL’si için 13,845 TL (ücret gelirlerinde 94,000 TL’den fazlasının 94,000 TL’si için 23,025 TL), fazlası yüzde 35.

2012 yılı gelir vergisi dilimleri, 2012 takvim yılı gelirleri için 10,000 liraya kadar yüzde 15; 25,000 liranın 10,000 lirası için 1,500 lira, fazlası için yüzde 20; 58,000 liranın 25,000 lirası için 4,500 lira, fazlası için yüzde 27; 58,000 liradan fazlasının 58,000 lirası için 13,410 lira ve fazlası için yüzde 35 olarak uygulanıyordu.