web statistics

Bankaların KMH faizi sefası sona erdi


Bu konuda mütevazı olmaya gerek yok, yayın hayatımıza başladığımızdan beri birçok tüketici tarafından önceleri pek tanınmayan kredili mevduat hesabı (KMH) hakkında en kapsamlı bilgiyi sağlayan web sitesi olduk. Ürün hakkında genel bilgilendirmenin yanı sıra, bu ürüne dayalı banka ürünleri hakkında incelemelerimize, yapılan uygulama değişikliklerine, tüketicinin aleyhine olduğunu düşündüğümüz birçok yanlış uygulamaya bankalarla ters düşme pahasına yer verdik. Yeri geldi bankacılık sektöründe otorite olarak bilinen BDDK ve TCMB gibi kurumları buradaki hatalı uygulamaları düzeltmeleri için göreve çağırdık.

Görünüşe bakılırsa bizim çağrılarımız, tüketicinin feryatları ve KMH hesaplarının çok kısa sürede büyük artış göstermesinin de etkisiyle, Merkez Bankası bankaların uzun süredir serbestçe at koşturup güzel paralar kazandığı KMH uygulamalarına müdahale etmek zorunda kaldı.

TCMB tarafından 25 Mayıs 2015 tarihinde yapılan duyuruya göre; KMH hesaplarında uygulanacak akdi ve gecikme faiz oranları kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi ve gecikme faiz oranlarını geçemeyecek. Düzenleme 27 Mayıs 2013 tarihi itibariyle yürürlüğe girdi.

kredili mevduat hesabiTCMB tarafından yapılan bu düzenlemeyi sevindirici ancak gecikmiş bir karar olarak görüyoruz. Devletin para politikası çerçevesinde her fırsatta faizleri düşürdüğü bir ortamda, KMH faizlerindeki bu uygulamalara sessiz kalması bizce önemli bir hataydı. Yine bize göre KMH uygulamalarıyla ilgili bu düzenleme bir başlangıç olarak kabul edilmeli, zira KMH’ta tüketicilerin aleyhine birçok uygulama mevcut:

1) Müşterilerin talebi olmadan, imzalanan bankacılık veya kredi kartı sözleşmesine istinaden KMH tanımlanması (Bakalım TBB’nin bu adımı buna engel olabilecek mi…),

2) Halihazırda hemen her kredili mevduat hesabından hesap işletim ücreti alınırken, basılı KMH hesap ekstreleri için de ücret yansıtılması (Hesap işletim ücreti yansıtılan hesaplarda, hesap hareketlerini yasal olarak bildirmekle yükümlü olduğun müşteriye, bir de hesap özeti için ücret yansıtmak aynı işlem için çifte ücretlendirme anlamına gelir.),

3) Müşterinin onayı olmadan kesilen hesap özeti, hesap işletim ücretleri nedeniyle hesapların eksiye düşürülerek faiz işletilmesi.

Bunlar aklımıza gelen uygulamalardan sadece bir kaçı. Dedik ya KMH’ların zaptı rapt altına alınması şart. Bu atılan adım ise sadece güzel bir başlangıç olabilir.