web statistics

Zorunlu Deprem Sigortası (DASK) nedir? DASK primi nasıl hesaplanır?


DASK Sigortası ülkemizde zorunlu sigortalar kapsamında yer alan ikinci büyük başlıktır. 1999 depreminden sonra hayatımıza giren DASK’ın tam açılımı “Doğal Afet Sigortaları Kurumu”dur. Adından anlaşılacağı gibi aslında DASK bu sigorta türüne teminat veren kurum adının kısaltmasıdır.

DASK sigorta poliçelerini Türkiye’de faaliyet gösteren yetkili sigorta şirketleri ve onların acenteleri satar ama riskin teminatı Doğal Afet Sigortalar Kurumu tarafından verilir. Burada DASK yerel bir reasürör olarak çalışır, sigorta şirketlerinin tahsil ettikleri primleri alır, bunun karşılığında sigorta şirketine de bir komisyon verir. Daha sonra topladığı riskleri dönemsel olarak anlaşma yaptığı uluslararası reasürans şirketlerine satar.

Zorunlu Deprem Sigortası (DASK) nedir?

DASK sigortası, gerçek ve tüzel kişilere ait tapusu olan ev ve işyerlerini doğal afetlerle oluşabilecek hasarlara karşı 150.000 TL’ye kadar teminat verir. Yasal olarak yaptırılması zorunludur ve yaptırılmaması durumunda cezai şartlar doğurur. DASK poliçeleri deprem, deprem sonrası yangın, deprem sonrası tsunami, deprem sonrası yer kayması gibi doğal felaketler sonucu konutta oluşacak maddi hasarları teminat altına alır. Deprem ve deprem sonrası ilgili bir hasar nedeniyle evin yeniden inşa edilmesinin daha fazla tuttuğu durumda, aradaki fark konut sigortası ile tamamlanabilir.

DASK primi nasıl hesaplanır?

En basit anlatımla DASK primi, binanın bulunduğu bölge ve binanın yapısal özelliklerine ait olarak tespit edilmiş değer; binanın alanı (metrekare) ile çarpılarak bulunur.

Hesaplamada Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından hazırlanan Türkiye Deprem Bölgeleri Haritası‘na dayanarak, depremin oluşturduğu risk bakımından belirlenen 5 farklı bölge esas alınır.

DASK hesaplanmasında başka neler dikkate alınır?

Yapının kalitesi çelik betonarme karkas, yığma kagir yapılar ve diğer yapılar olmak üzere üç ayrı alternatif ve binanın inşa tarihi, hesaplamada kullanılan binayla ilgili diğer bilgilerdir.

Unutmadan ekleyelim; bir konutun DASK poliçe primi ne kadar tuttuğunu diye merak edenler için pratik bir hesaplama aracı DASK web sitesinde mevcut.

DASK poliçelerinde fiyatlama standarttır, hangi sigorta şirketine gitseniz aynı fiyatı alırsınız. Şirketten şirkete fark gösteren taksitlendirme imkanıdır. Profesyonel sigorta acentelerinden poliçe kesildiğinde DASK sigortalarını kredi kartına taksitle ödemek mümkünken, tanırken banka şubeleri primleri peşin olarak tahsil etmeyi tercih ederler.

Neden DASK Sigortası yaptırmalısınız?

zorunlu deprem sigortasiDASK yaptırmak için birçok sebep var. Bunlardan en önemlisi ülkemizin konumu nedeniyle ciddi bir deprem riskinin varolmasıdır. 1999’da yaşanan depremde kayıpların devlet kaynakları ile tamamen karşılanamaması, bu riskin bir kısmının sigortacılık sistemi içinde tamamlayıcı bir güvence altına alınarak teminat altına alınması gerektiğini gösterdi.

İkinci önemli sebep ise bunun yasal olarak zorunlu bir sigorta olması. Riskin gerçekleşmesi ve kayıp yaşanmasını bir kenara bırakın, sigortanın yaptırılmaması durumunda cezai uygulamalar ve yaptırımlar mevcut. 17 Ağustos 2012 tarihinden itibaren yürürlüğe giren Afet Sigortaları Kanunu’yla, elektrik ve su idarelerindeki abonelik ve tapu işlemlerinde Zorunlu Deprem Sigortası poliçesi şartı aranıyor. Yani yaşadığınız veya sahip olduğunuz evle ilgili herhangi bir alım satım işlemi veya bir abonelik işlemini elinizde ilgili konuta dair bir DASK poliçesi olmadan gerçekleştiremezsiniz.

DASK’la ilgili olarak bilinmesi gereken bir başka konu da, bunun bir konut sigortası olmadığıdır. Yani DASK sigortası deprem dışında oluşan maddi hasarları, manevi zararları ve taşınırlar üzerinde oluşan zararları karşılamaz.

Aktif bir deprem kuşağında bulunan Türkiye’de DASK en az sosyal güvenlik kadar önemsenmesi gereken, mümkünse konut sigortaları ile desteklenmesi gereken bir sigortadır.