web statistics

Çocuğunuzun geleceği için endişeleniyorsanız bu ürün size göre


Hayat sigortaları sigorta sektörünün belki de en sevimsiz ürünlerinden biridir. Söz konusu sevimsizlik teminat altına alınan riskten kaynaklanır. Sigorta edilen kişinin ölümünün gerçekleşmesi durumunda poliçede belirtilen lehtarlara belirlenen tutarda teminatın ödenmesini içerir.Hayat sigortası yaptırması kişinin ölümlü olduğu gerçeğini kabullenmesidir. Motivasyon, sevdiklerine geride bir şey bırakma endişesidir.

Birikimli hayat sigortaları ise, hayat sigortaları ürün gamında yer almasına rağmen daha çok bireysel emeklilik (BES) poliçeleri ile benzerlik gösterir. Tek prim ödersiniz, birikim ve vefat olmak üzere iki farklı teminat satın alırsınız. Birikim teminatı bir BES poliçesi gibi çalışır.

Allianz Büyüyen Çocuk Sigortası

Bugün özellikle çocuk sahibi olan yetişkinler için değerlendirilmesi gerektiğini düşündüğümüz bir birikimli hayat sigortası ürünü olan Allianz Büyüyen Çocuk Sigortası‘ndan bahsetmek istiyoruz. Bu ürün,  18 yaşından küçük çocukları olan ebeveynlere kendi bütçelerine uygun aylık ödemeler yaparak, kendi vefatları halinde sigortalı çocuğa 18 yaşına gelene kadar prim oranına göre belirlenen bir maaş ödemesi yapıyor ve 18 yaşında eline geçecek toplu para ödeme teminatını veriyor.

Allianz Büyüyen Çocuk Sigortası’nda düzenli olarak yatırılan primler poliçeyi düzenleyen kişinin seçtiğini süre (çocuğun 18 yaşını doldurması için geçecek süre)  içinde birikip her yıl elde edilen kar paylarıyla büyüyerek yatırıma dönüşüyor. Sigorta süresinin sonunda bu birikim teminat altına alınan çocuğa toplu olarak ödeniyor ya da isteğe göre 5 ya da 10 yıl süreli maaş olarak bağlanıyor.

buyuyen cocuk sigortasiPoliçenin en az bir yıl doldurana kadar iştira yapılması (yani poliçeye yatırılan bedellerin kesintilerden sonra geri alınması) mümkün değil. Gider payı oranı ve komisyon oran toplamı %10.  Yani ödeğiniz primin %10’u kesildikten sonra, kalan miktar yatırımda değerlendiriliyor. Bu, BES poliçeleriyle karşılaştırıldığında özellikle son düzenlemelerden sonra oldukça yüksek kalıyor.

Sigorta ettiren ebeveynin  yaşı ne kadar büyük olursa risk primi o kadar artacağından, gerek çocuk gerekse sigorta ettirenin yaşını dikkate alan bir aktüerya çalışması yapılıyor. Bu çalışmada ödenmek istenen prim  dikkate alınıyor ve  riskin gerçekleşmesi durumunda yapılacak maaş ödemesi ve süre sonunda ödenecek toplu para belirleniyor.

Allianz Büyüyen Çocuk Sigortası’nda her ebeveyn için ayrı bir poliçe yaptırılması gerekiyor. İki ebeveynin ölmesi gibi bir durumu tek poliçede teminat altına almak mümkün değil. Ürün aynı zamanda birikimli hayat sigortası olduğundan ücretliler burada ödedikleri primleri vergi indirimi için kullanılabiliyor.

Yarının ne getireceğini kimse bilemez

Genel olarak baktığımızda Allianz Büyüyen Çocuk Sigortası, sigorta ettiren kişinin vefat etmesi durumunda geride bıraktığı çocuğuna en azından bir emekli maaşı kadar gelir sağlaması açısından önemli bir fark yaratıyor. Eğer SGK üyesiyseniz çocuğunuz çok zenginleştirmeyecek, ancak belli bir katkı sağlayacak tamamlayıcı bir alternatifi olacak. Her tamamlayıcı sigorta poliçesinde olduğu gibi süre sonunda ödenecek toplu para ödediğiniz aylık primle doğru orantılı.

Belli bir yaşın üstüne çocuk sahiplerinin evlatlarının güvencesi için birikim amaçlı olarak BES yerine Allianz Büyüyen Çocuk Sigortası poliçesinin değerlendirmeleri gerektiğini düşünüyor.

Allianz Büyüyen Çocuk Sigortası için Allianz Sigorta acentelerine veya bizim de bu poliçeyi satın alırken tercih ettiğimiz Allianz Sigorta Acentesi Kardeş Sigorta Acentelik Hizmetleri’ne (0212 233 69 88) başvurabilirsiniz.