web statistics

Kredi kartı borcu yapılandırması nasıl yapılır ?


Kredi kartı borcu yapılandırması, kredi kartının anapara borcu, faizi ve o güne kadarki oluşmuş masraflarını içeren güncel tutar üzerinden yapılır. Bu tutarın peşin ödenmesinin tercih edilmesi halinde, banka veya varlık yönetim şirketi bu bakiyeye bir indirim yapabilir. Ancak yapılandırma işlemi genellikle peşin olarak kapatılamayan borçlar için söz konusudur. Varlık yönetim şirketleri bu tip borçlar için hem vade hem de indirim uygulamayı tercih ederler, fakat bu borcun ne kadar yeni takibe düştüğüne bağlı olarak da değişir. Düşük bir kredi kartı borcunda, örneğin 3000 TL’nin altında bir bakiye genellikle anaparanın altında bir anlaşma teklif edilmez. Bu tip borçlarda, 12 ay taksit veya belirli bir ödemesiz dönemden sonra taksit yapma gibi yapılandırma yöntemleri uygulanır. Borçluların en çok tercih ettiği vade 24 aydır. Daha düşük borç tutarlarında ise varlık yönetim şirketi taksit tutarının çok düşük olmamasını göz önüne alarak bir vade önerecektir.

İcra takibine düşmüş borcum var mı ?

İcra takibine düşmüş borcunuzun olup olmadığını en kolay şekilde, kredi kartı borcunuzun olduğu bankaya giderek öğrenebilirsiniz. Eğer borcunuzu bir varlık yönetim şirketi devraldıysa, bu şirket de çağrı merkezini aramanız halinde borç durumunuz hakkında size bilgi verebilir. LBT Varlık gibi bazı şirketler, devredilan borçları kimlik bilgilerinizi girerek internet siteleri üzerinden sorgulama yapmanıza imkan vermektedir.

İcra takibine düşmüş borcunuza dair evinize (veya son bildirdiğini adrese) haciz gelmesi halinde, bildirimin yapıldığı tarihten itibaren hukuki süreç başlayacaktır. Bu durumda borçlu, borcunun tamamını ödeyecek gücü olmasa dahi bankaya giderek, hukuki süreci durdurup uygun bir ödeme planı için bankayla anlaşma sağlamayı denemelidir.

Kredi kartı borcunu varlık yönetim şirketine ödemenin avantajı nedir ?

kredi karti borcu yapilandirmasiBankalar kredi kartı borcunu öncelikle anapara, faiz ve diğer tüm masraflarıyla beraber tahsil etmeyi tercih ederler. Bu yüzden bankalar tahsili gecikmiş kredi kartı borçlarını belirli bir idare ve kanuni takip süresinden sonra varlık yönetim şirketlerine satarlar. Varlık yönetim şirketiyle çalışmanın avantajı ise, şirket borcun tahsili üzerine uzmanlaştığı için, borçlunun ödeme gücüne göre şirketle bir ödeme planı (peşin ödemeye indirim veya borcun yüksek olması halinde fazla taksit sayısı gibi) üzerine anlaşma şansı olmasıdır. Çok uzun vadelere yaymak borçlu için avantaj veya dezavantaj olabilir. Eğer borçlu bu borcuyla ilgili olarak bir an önce temiz kağıdı almak istiyorsa, uzun vade süresi buna imkan vermeyecektir. Ama başlamış olaran hukuki süreci, kanuni takipleri durdurmak istiyorsa ve daha fazla zarar görmek istemiyorsa bir an önce uzun vadeli de olsa bir ödeme planına bağlamak yararına olabilir.

Varlık yönetim şirketine yapılandırdığım borcumu ödeyemiyorum

Kredi kartı veya tüketici kredilerini yapılandırdıktan sonra genellikle banka veya varlık yönetim şirketine bir ilk taksit ödemesi yapmak gerekir. Ödemeler aylık olarak veya anlaşma şartlarına bağlı olarak ay atlarak varlık yönetim şirketinin belirlemiş olduğu hesapa yapılır. Belirlenmiş taksit sayısına göre yapılan ödemeler bittiğinde borçlu, varlık yönetim şirketine giderek borcunun bittiğine dair bir ibraneme (aklama belgesi; alacaklının borçludan her türlü alacağını aldığını ve böylece borçludan herhangi bir alacağı kalmadığını ve onu ibra ettiğini gösteren belge) alır. Kişi bu belgeyi Kredi Kayıt Bürosu’na (KKB) götürerek temiz kağıdı alıp, bunu ilk borcu aldığı bankaya teslim edebilir.

Borçlu borcunu ödeyemezse ve anlaşma yarıda kalırsa, belirlenen anlaşma şartlarına göre uygulama yapılır. Birçok yapılandırma protokolünde, borcun ilk baştaki tutara döneceği belirtilir. Bu durumda borçlu ilk borçlu olduğu tutarı tekrar geri ödemekle yükümlüdür.

Bu durumda kesinlikle varlık yönetim şirketiyle ilişkileri kesme yöntemine gidilmemelidir. Borçlunun, yapılandırmayı yapan şirkete giderek ödeme sıkıntısı içine düştüğünü, yapılandırdığı borcun protokolünü tekrar yapılandırmak istediğini söylemesi gerekir. Böylece varlık yönetim şirketi iyi niyet göstergesi olarak borcu bir kez daha yapılandırabilir. Aksi halde şirket yasal yollara başvurarak borcu tahsil yöntemine gidecektir.

Kredi kartı borcumu ödememezsem ne olur ?

Bankalar 90 günlük idari takip süresinde borçlu ile görüşerek bu borcu tahsil etmeye çalışırlar. Borç ödenmezse 90 günden sonra ise kanuni takip süreci başlar. Eğer banka kanuni takibi başlatmışsa, bu çeşitli hacizler halinde borçluya yansır. Borçlunun varsa evine, arabasın veya maaşına haciz gelebilir.

Eğer bu borcu icra tabiki ve hacizler konduktan sonra varlık yönetim şirketleri devralmışşa, onlar da bu süreci devam ettirirler. Bu borcun ve hacizin silinmesi mümkün değildir.

Ödenmeyen veya yapılandırılmayan kredi kartı borcu, bankalara yeniden borçlanmanıza engel olacaktır. Yeni ihtiyaç kredisi, ev kredisi veya herhangi bir kredi için başvurduğunuzda, tutarı ne olursa olsun ödenmeyen kart borcunuz sicilinize işleneceği için her başvuruda karşınıza çıkacaktır.