web statistics

Altın, değerli taş ve madenler tasarruf tercihlerinde ilk sırada


ING Bank tarafından hazırlanan Türkiye’nin Tasarruf Eğilimleri Araştırması’nın 2012 üçüncü çeyrek sonuçlarına göre altın, değerli taş ve madenler yüzde 22 oranı ile tercihlerde ilk sıraya yükseldi.

Araştırmanın temel göstergesi 18 yaş üstü kentsel nüfusun tasarruf oranı yüzde 12,2’ye yükselirken, artan belirsizlik algısıyla yeterli geliri olmaması sebebiyle tasarruf yapamayanların oranı son bir yıl içinde ilk kez değişim göstererek, yüzde 61’den yüzde 51’e geriledi.

ING Bank Genel Müdürü Pınar Abay: “Dünya Tasarruf Günü’nde görüyoruz ki tasarruf oranımızı artırma yolunda kat edeceğimiz daha çok mesafe var”

Araştırmanın sonuçlarına göre, 2012 yılı üçüncü çeyrekte 18 yaş üstü kentsel nüfusun tasarruf sahipliği oranının ikinci çeyreğe göre 1 puanlık artışla yüzde 12,2’ye yükselse de, yüzde 10-12 arasındaki seyrine devam ettiğini belirten ING Bank Genel Müdürü Pınar Abay: “Araştırmamızın son dört çeyrek sonuçlarını karşılaştırmalı olarak incelediğimizde, tasarruf sahipliği oranının son dönemde artma eğiliminde olduğunu görüyoruz. Her ne kadar sevindirici olsa da tasarruf sahipliği oranının yüzde 10-12 oranlarında seyretmesi, ülke olarak tasarruf oranımızı artırma yolunda kat edeceğimiz daha çok mesafe olduğunu gösteriyor” dedi.

Üçüncü çeyrek sonuçlarında dikkat çeken bir başka unsurun da, altın, değerli taş ve metallerin tasarruf aracı olarak yüzde 22’lik oranıyla yastık altı nakit (döviz veya TL) ve vadeli TL mevduatının önüne geçmesi olduğunu belirten Pınar Abay, şöyle devam etti: “Merkez Bankası’nın yaptığı bir çalışmaya göre 31 Mart 2012 tarihi itibarıyla Türkiye’de 117,7 milyar dolarlık kayıt altına alınmamış altın mevcut. İnanıyoruz ki bankacılık sektörünün altına dayalı ürünleri ile bu rezervler sisteme kazandırılacak. ING Bank olarak böyle bir kazanımın
aracılığını yapacağız.”

“Yeterli geliri olmadığı için tasarruf yapamayanların oranı ilk kez değişim göstererek yüzde 51’e geriledi”

altinAraştırmaya göre, tasarrufu olmayıp ancak gelecekte tasarruf yapmayı planlayanların oranının 2012 üçüncü çeyrekte yüzde 54’ten yüzde 36’ya düştüğünü belirten Pınar Abay, söz konusu dönemde gerek Türkiye’de, gerekse yurt dışında büyüme konusunda belirsizliklerin yüksek kaldığını, yatırımcıların döviz mevduatına olan ilgisinin kısmen arttığını ancak tüm bu bilgiler ışığında geleceğe yönelik tasarruf eğiliminin güçlenirken, planlama gücünün azaldığını belirtti. Abay, “Araştırmamıza göre yüzde 69’luk bir kesim, tasarrufu zorunluluk olarak görüyor. Tasarruf yapmayanlar arasında yeterli gelir sahibi olmamak hala en önemli neden ancak bu oranın ilk defa üçüncü çeyrekte belirgin olarak değiştiğini ve yüzde 61’den yüzde 51’e gerilediğini gördük. Araştırmamıza katılanların yüzde 18’i üçüncü çeyrek itibarıyla nasıl değerlendireceğini bilemediği için tasarruf etmediğini dile getiriyor. Bu noktada finansal okuryazarlığın bu kesim üzerinde gelecek dönemlerde etkili olacağını düşünüyoruz, ancak son dört çeyrekte gördüğümüz dalgalı seyir kalıcı etkilerin daha uzun vadede görülebileceğine işaret ediyor. Diğer önemli bir konu da, katılımcıların yüzde 31’inin, ihtiyaç duymadıkları gerekçesiyle tasarruf etmemesi. Bu oranın araştırma başlangıcından itibaren kademeli olarak artış gösterdiğini gözlemliyoruz. Bunun biraz daha irdelenip analiz edilmesi gerekiyor”

Tasarruf sahiplerinin yüzde 60’ı düzenli olarak tasarruf ediyor

Araştırma kapsamında 2012 yılının üç çeyreğinde de değişmeyen oranın yüzde 60’la düzenli tasarruf edenlere ait olduğunu dile getiren Pınar Abay, şöyle devam etti:

“Anketimize katılanların yüzde 31’i beklenmedik olaylara karşı güvence olması sebebiyle tasarruf ettiklerini dile getirirlerken, yüzde 25’i ileride özel bir harcama için tasarruf ettiklerini ve yüzde 24’ü de çocuklarının geleceği için tasarruf yaptıklarını söylüyor. Araştırma kapsamında özellikle 2012 yılı üçüncü çeyreğinde çocuklarının geleceği için tasarruf edenlerinin oranının hızlı bir şekilde yükseldiğini gözlemledik.”

Rakamlarla Tasarruf Eğilimleri Araştırması Üçüncü Çeyrek Sonuçları:
# Tasarruf sahipliği oranı: yüzde 12,2
# Tasarrufu olmayan ancak gelecekte tasarruf yapmayı planlayanların oranı: yüzde 36
# Yeterli geliri olmadığı için tasarruf yapamayanlar: yüzde 51
# Tasarrufunu nasıl değerlendireceğini bilmediği için tasarruf yapmayanların oranı: yüzde 18
# Tasarrufa ihtiyacı olmadığı için tasarruf yapmayanların oranı: yüzde 31
# Tasarruf sahipleri içinde düzenli tasarruf yapanların oranı: yüzde 60
# Beklenmedik olaylara karşı güvence amaçlı tasarruf yapanlar: yüzde 31
# Tasarrufta tercih edilen araçlar (en çok kullanılan üç seçenek dikkate alınarak):
o Altın, değerli taş ve madenler: yüzde 22
o Yastık altı döviz veya TL: yüzde 21
o Vadeli hesap: yüzde 19
o Vadesiz hesap: yüzde 14
o BES / hayat sigortası: yüzde 13
o Döviz vadeli hesap: yüzde 5
o Fonlar: yüzde 4
o Hisse senedi: yüzde 2
o Hazine bonosu: yüzde 1