web statistics

Akbank Artı Para faiz tahsilat süreçlerinde değişiklik var


Artı Para, Akbank’ın müşterilerine sunduğu, hatta çoğuna sormadan tanımladığı bir kredili mevduat hesabı (KMH) ürünü. Banka, Artı Para faiz tutarı tahsilat süreçlerinde Ekim sonu itibariyle değişikliğe gitmeye karar verdi.

Buna göre, Artı Para limitinin kullanılması durumunda ilgili ayın son iş günü bitiminde, Akbank tarafından faiz tahakkuk ettirilecek. Artı Para ürününün kullanımına devam edilebilmesi için işleyen faiz tutarının tahakkuk tarihinden itibaren 30 gün içinde ödenmesi gerekecek.

Normal şartlar altında KMH’lar için de hesap kesim tarihleri olması lazım. Yani faiz tahakkuk ettirmek için müşteriye alternatif sunulmalı. Kimi ücretli ayın başında maaşını alıyor, kamu çalışanları ayın 15’inden sonra alıyor. Bu iki grup için tek bir hesap kesim tarihi uygulaması pratik bir çözüm olmaktan uzaklaşıyor. Yapılan düzenleme, Akbank’ın KMH hesaplarında ayın son iş günü gibi tek bir hesap kesim tarihi uygulamasına gittiğini gösteriyor.

KMH, bankaların çok güzel para kazandıkları ve yasal regülasyonun çok az olduğu bir finansman ürünü. Bankaların KMH’larda uyguladıkları faiz oranlarına buradan ulaşabilirsiniz.