web statistics

İşsizlik Sigortası Fonu’ndan kesilen vergi için dava açmak yasaklandı !


Hürriyet Gazetesi yazarı Şükrü Kızılot bugünkü köşe yazısında çok önemli bir konuya dikkat çekti. Yasakların ülkesi Türkiye’de bundan sonra İşsizlik Sigortası Fonu gelirlerinden yapılan vergi kesintileri için dava açılması yasaklandı !

İşsizlik Sigortası Fonu’na işçilerin brüt ücretlerine göre; işverenler yüzde %2, işçiler yüzde %1 ve Devlet de yüzde %1 prim ödüyor. Temmuz 2012 itibariyle, Fonda toplanan para (yüzde 60’ı faiz vb.) 77 milyar TL’ye ulaşmış durmda. İşsizlere ödenen yardım ise bu paranın yüzde 6’sı civarında.

İşsizlik Sigortası Fonu gelirlerinden “hiç bir vergi ve harç kesintisi yapılamayacağı” yasada açıkça yazılıydı. Ancak 15 Haziran 2012 Tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 6322 sayılı Kanunla, Fon’un faiz ve benzeri gelirlerine “vergi kesintisi” uygulaması getirildi.

issizlik15 Haziran 2012 öncesindeki İşsizlik Sigortası Fonu gelirleri vergiye tabi olmadığı halde vergi kesintisi yapılıyordu. Türkiye İş Kurumu da hukuka aykırı bu uygulamaya ayrı ayrı dava açıyor ve hepsini kazanıyordu. Tutarı da milyarlarca liraydı. Bu durumdan rahatsız olan hükümet yasaklarına bir yenisini daha ekledi :

6353 sayılı yasanın Geçici 2’nci maddesine göre;

-15 Haziran 2012 tarihinden önce , “İşsizlik Sigortası Fonu” gelirlerinden yapılan vergi kesintileri için dava açılamayacak,
-Görülmekte olan davalardan dolayı mahkemece, karar temyiz edilmişse Danıştay’ca karar verilemeyecek,
-Bu davalarla ilgili olarak 12 Temmuz 2012 tarihinden sonra, taraflara tebliğ edilen eski kararlar uyarınca işlem yapılamayacak !

Anayasa’nın 138/3 ve 4. maddesine göre;

-Görülmekte olan bir dava hakkında, Yasama meclisinde yargı yetkisinin kullanılması ile ilgili soru sorulamaz, görüşme yapılamaz veya herhangi bir beyanda bulunulamaz.
-Yasama ve yürütme organları ile idare, mahkeme kararlarına uymak zorundadır.
-Bu organlar ve idare, mahkeme kararını hiçbir suretle değiştiremez ve bunların yerine getirilmesini geciktiremez.

Anayasa’nın 125 inci maddesine göre de; “idarenin her türlü eylem ve işlemlerine karşı yargı yolu açıktır.”
Görüldüğü gibi İşsizlik Sigortası Fonu’nun 15 Haziran 2012 öncesi gelirlerinin vergi kesintisi ile ilgili “dava açılamayacağı” ve “Mahkemeler ile Danıştay’ca karar verilemeyeceği” şeklindeki yasa hükmü Anayasa’ya aykırı. Ancak bu zamana kadar her türlü (ana)yasanın ya üstesinden gelen ya da etrafından dolanan hükümetin bu sefer de zorluk yaşayacağını sanmıyoruz. Bu durumdan zararlı çıkacak olan ne yazıkki yine cüzdanı hafifleyen vatandaş olacak…