web statistics

Leasing, Faktoring ve Tüketici Finansmanı Şirketlerine Zorunlu Karşılık mı Geliyor ?


Cari açık önlemleri dışında tutulan tüketici finansmanı şirketlerine düzenleme geliyor. Merkez Bankası’nın banka dışı tüketici kredileri sunan leasing, faktoring ve tüketici finansman şirketlerinin verdikleri kredileri sınırlamak amacıyla bu şirketler tarafından yurtdışından sağlanan kredilere zorunlu karşılık getirilebileceğinden bahsediliyor. Merkez Bankası’nın finansman şirketlerini izlemeye aldığı, bu şirketlerin takipteki alacaklarından bilançolarına kadar geniş bir çalışma yapıldığı belirtiliyor.

Tüketici finansmanı, leasing ve faktoring şirketleri tarafından yurt dışından temin edilen kredilerde munzam karşılık ayrılması gibi bir uygulama getirilmesi, banka dışı finansman şirketleri arasında kredi hacminde en çok pay sahibi olan otomotiv finansman şirketlerini etkileyebilir. Bankaların kullandırdığı taşıt kredisi Mayıs’ta yüzde 10 azalırken, finansman şirketlerinin kullandırdığı krediler yılın ilk çeyreğinde 1.1 milyar lirayı buldu. Geçen yılın tamamında ise finansman şirketleri 3.3 milyar liralık kredi kullandırmıştı. Bu gelişmenin VDF, Koç Finans, Mercedes-Benz Finansman ve faaliyetlerine yeni başlaması beklenen Toyota Finans gibi şirketlerin stratejilerini nasıl etkileyeceğini zaman gösterecek.

Tüketici açısından ise daha maliyetli borçlanma seçenekleri olacak, bu da yan maliyetlerde (dosya masrafı, sigorta vs. gibi) daha seçici olmaları ve pazarlık yapmalarını gerektirecek.