web statistics

Yurt Dışında İhraç Edilen Tahvillerde Stopaj Oranı Düşürüldü


Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in, yurt dışına ihraç edilen tahvillerin 5 yıl veya daha uzun vadeli olması durumunda stopaj oranının yüzde 10’dan sıfıra indirileceğine dair açıklamasını Aralık ayı ortasında yayımlamıştık. Açıklamanın ardından Maliye Bakanlığı, yeni sisteme ilişkin usul ve esasları belirledi ve ”Gelir Vergisi Genel Tebliği” Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Yurt dışında ihraç edilen tahviller için ihraç tarihine bakılmaksızın, 29 Aralık 2010 tarihinden itibaren yapılacak faiz ödemeleri üzerinden, tahvillerin vadesi dikkate alınmak suretiyle kademeli oranlarda tevkifat yapılacak.

Buna göre, tam mükellef kurumlarca yurt dışında ihraç edilecek tahviller için uygulamaya konan kademeli vergi düzenlemesinin ardından Maliye Bakanlığı, yeni sisteme ilişkin usul ve esasları belirledi.

Buna göre, yurtdışına ihraç edilen 5 yıl ve daha uzun vadeli tahvillerin faiz gelirine yüzde sıfır stopaj uygulanacak.

Vadesi 1 yıla kadar vadeli tahvillerden elde edilen faiz gelirleri yüzde 10, vadesi 1-3 yıl olan tahvillerden elde edilen faiz geliri yüzde 7, vadesi 3-5 yıl arası olan tahvillerden elde edilen faiz geliri de yüzde 3 stopaja tabi tutulacak.

Tevkifat Esasları

stopaj oraniÖte yandan tam mükellef kurumlar tarafından yurt dışında ihraç edilen tahvillerden elde edilen faiz gelirleri, tevkifat yoluyla vergilendirilecek.

Bu çerçevede 29 Aralık 2010 tarihinden itibaren yapılacak faiz ödemeleri üzerinden tahvillerin vadesi dikkate alınmak suretiyle aynı kademeli oranlarda tevkifata gidilecek.

Yeni düzenleme uyarınca, tam mükellef kurumlar tarafından yurt dışında ihraç edilen tahvillere ait faiz ödemeleri üzerinden, ödemelerin banka veya aracı kurumlarca yapılıp yapılmadığına bakılmaksızın, ihraç eden tam mükellef kurumlarca, söz konusu Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca tevkifat yapılması gerekecek.