web statistics

Visa için 100 Kredi Kartı Tasarımı


Visa, Epos ve Japon Marui şirketi bir arayara gelerek yeni bir projeye imza atmışlar. Proje kapsamında dünyanın dört bir yanından 100 tasarımcı 100 tane Visa Card tasarımı yapmış.

Aşağıda tasarımlardan bazılarını görebilirsiniz. İlk sırada yer alan kart tasarımı Savaş Özay isimli bir Türk’e ait.

* Kaynak : bildirgeç