web statistics

Bankalara Adres Teyit Belgesi Bildirimi İçin Son Tarih 1 Eylül 2009


Hesap açmak gün geçtikçe zorlaşıyor. Bankacılık veya finans kurumlarında her türlü finansal işlemi gerçekleştirmek için hesap açmak isteyen veya geçmişe dönük hesap açmış tüm kişilere 01.06.2009 01.09.2009 (Masak’ın 26.05.2009 tarihinde yaptığı duyuruyla belge teslim tarihi 3 ay daha ertelendi) tarihine adres teyit yükümlülüğü getirildiğini biliyor muydunuz?

Önce vergi numarası çıktı dendi. Her türlü gayrimenkul, araç alım satım veya finansal işlemlerde vergi numarası gerekecekti. İnternet yaygın olmadığından gidip vergi numarasını elden aldık. Sonra dediler ki; T.C. İçişleri Bakanlığı bünyesinde Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü diye bir bölüm var, bu arkadaşlar üşenmediler uğraştılar, vatandaşlık numarası, diğer yaygın adıyla tc kimlik numarası diye 11 haneli bir numara tasarladılar, bundan böyle her T.C. vatandaşına bir tane verdik, bundan sonra her türlü gayrimenkul araç alım satım veya finansal işlemde hem bu hem vergi numarası gerekecek, üstelik bu numarayı öğrenmesi kolay, işte size web sitesi.

Birkaç ay sonra, “iki numara çok oldu, biz bu vergi numarası işini haybeye yapmışız, siz en iyisi sadece tc kimlik no kullanın, ama her işte bunu kullanın” dediler.

T.C. İçişleri Bakanlığı bünyesindeki Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen daha birçok büyük proje var. Hepsi devletin sizi daha iyi takip edebilmesi, pardon, size daha iyi hizmet verebilmesi için. Bu projelerle ilgili detayları Nüfus ve Vatandaşlık işleri Genel Müdürlüğü’nün web sitesinden ulaşabilirsiniz.

Tüketicilere kayıtlı adresleri bildirme zorunluluğu

adres teyidiMali Suçları Araştırma Kurumu (MASAK) tarafından yayımlanan “Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik” ile hesap açılışlarında kimlik ve adres tesbitine ilişkin yeni yükümlülükler getirildi.

İlgili yönetmelik ile yeni açılacak hesaplar yanında, bankalarda ve yatırım kurumlarında daha önce hesap açtırmış olan müşterilere ait bilgilerin de en geç 1 Eylül 2009 tarihine kadar yönetmeliğe uygun hale getirilmesi şart koşuldu.

Bu yasal gereklilik kapsamında, tüketicilerin yeni hesap açtırırken veya daha önce açmış oldukları hesaplar için beyan ettikleri adres bilgisinin teyidi amacıyla; adlarına düzenlenmiş elektrik, su, doğalgaz, telefon gibi abonelik gerektiren hizmete ilişkin olan bir faturanın (ibraz tarihinden önceki üç aylık döneme ait) ya da ikametgah belgesinin geç 1 Eylül 2009 tarihine kadar ilgili kuruma ibraz edilmesi ve kimlik tesbitine ilişkin var ise diğer eksik bilgilerin tamamlanması gerekiyor.

Bu eksikliğin yönetmelikte tanımlandığı şekilde giderilmemesi durumunda, tüketicilerin 1 Eylül 2009 sonrası her türlü bankacılık, kredi kartı, yatırım işlemlerinin aksaması söz konusu.

Eğer parasal işlemlerinizde yoğun olarak bankaları kullanıyorsanız (kredi kartı, fatura, para çekimi vb. gibi) en azından yoğun olarak çalıştığınız bankalarda bu eksikliği gidermenizi öneririz.

Bu yönetmelikle beraber bizi neler bekliyor ?

Finansal kurumların müşterilerine ait bu bilgilerinin geriye doğru güncellenmesinin suç gelirlerinin aklanmasına ve terörün finansmanının önlenmesine yardımcı olacağına hiç süphe yok.

Aynı zamanda müşterilerin bu bilgilerinin ortak bir veritabanında tc kimlik numarası bazında saklanması ve finansal kurumların paylaşımına açılması durumunda Türkiye’de yerleşik tc kimlik numarası sahibi tüm türk vatandaşlarının ikametgah bilgisine ulaşılabilir olacak. Bu durum bankaların, özellikle idari veya kanuni takipe düşmüş ancak adres tespiti yapamadığı için tahsilat imkanı bulamadığı müşterilerini bulup tahsilat yapmasına imkan verecek.

Bir örnek vermek gerekirse, A bankasına ait bir kredi kartı borcu nedeniyle idari veya kanuni takipe düşmüş bir kişi B adresinden taşınmış ve işini değiştirmiştir. Bu nedenle A bankası tarafından ulaşılamamaktadır ve A bankasının borcunu tahsil imkanı bulunmamaktır.

B, başka bir şehire taşınmış işe girmiş ve hayatına yeni bir başlangıç yaptığını düşünmektedir. Ancak B’nin çalıştığı şirket kurumsal bir yapıya sahiptir ve çalışanların maaşlarını banka hesaplarına yatırmaktadır. B’de C bankasında bir maaş hesabı açmak zorunda kalır ve bu hesap için son üç aya ait bir abonelik gerektiren hizmet faturası veya ikametgah belgesi vermek zorundadır. C bankası bu bilgiyi, bildirmekle yükümlü olduğu veritabanına B’nin tc kimlik numarası ile iletir. A bankası söz konusu veritabanında tc kimlik numarası ile yaptığı sorgulamadan B’nin en güncel adresine ulaşır ve böylelikle alacağını tahsil imkanına kavuşmuş olur.

Kişisel bilgilerimiz zaten izleniyor

Yukarıda verdiğimiz örneği okuyanlar bu duruma kişisel bilgilerin gizlenmesi adına tepki verebilirler. Ancak gerçekte tepki vermekte çok geç kaldık. Size yukarıda bahsettiğimiz T.C. İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından devam ettirilen projelere baktığımızda Adres Kayıt Sistemi projesi kapsamında zaten Türkiye’de yerleşik tüm T.C. vatandaşı ve yabancıların adres bilgilerinin bir süreden beri derlenip organize edildiğini görüyoruz. Yani MASAK tarafından getirilen bu zorunluluk, kaçınılmaz bir süreci biraz daha öne taşımış oluyor o kadar.

Yoğun parasal işlem yapanlar dikkat

Bu getirilen zorunluluk hakkında okurlarımızı bilgilendirmemizin iki nedeni var. Bu nedenlerden birincisini, zaten yukarıda sizle paylaştık parasal işlemlerinizde yoğun olarak bankaları kullanıyorsanız aktif olarak çalıştığınız bankalar ve kurumlarla bu eksikliği giderek işlemlerinizin bir aksaklığa uğramasına engel olmanız.

Sırra kadem basmak artık kolay değil

İkinci neden ise tüketici finansman ürünlerini kullanan ve geri ödemedelerde zorluk yaşayan kişiler arasında borcunu ödemeden kayıplara karışmayı düşünenler varsa bunları uyarmak istememizdir. Bu getirilen adres teyit zorunluğu sayesinde bankaların gecikmiş alacaklarının tahsilatının iki basamaklı oranlarda artışa gideceğini tahmin etmek yanlış olmayacaktır. Yani faize kızıp hiç ödeme yapmak istemeyip kanuni takipe düşmüş tüketiciler, bir de temmerrüt faizleri ve dosyaların devredildiği avukatların vekalet ücretlerini de ödemek zorunda kalabilirler. Bir anlık bir asabiyet yüzünden, astarı yüzünden pahalıya gelecek maliyetler ile karşılaşmamak için tüketici finansmanı ürünlerinde geri ödemelerde asgari tutarı yatırmaya özen göstermek gerekiyor.

Önemli açıklama : Masak tarafından söz konusu adres teyit bildirimler ile ilgili olarak son günlerde kamuoyundaki haberlere istinaden yapılan duyuruda; “Bankalarda hesapları bulunan vatandaşların banka hesaplarının bloke olacağı veya cezai bir müeyyide ile karşılaşacaklarına ilişkin olarak, gerek 5549 Sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun, gerekse de ilgili Yönetmelik ve Genel Tebliğler gibi ikincil mevzuat’ta her hangi bir hüküm bulunmamaktadır.” şeklinde bir açıklama yer almaktadır.

“Bankalara Adres Teyit Belgesi Bildirimi İçin Son Tarih 1 Eylül 2009” üzerine 5 yorum

  1. @Adsız//22 Kasım 2008 Cumartesi 13:33
    Yurtdışında yaşayan kişilerin adres teyidi, ya resmi mercilerden verilen mukimlik belgesi üzerinden, ya da abonelik gerektiren bir faturanın noter onaylı türkçe tercümesi üzerinden yapılacaktır. Üzerinde adres bilgileri yazılı olan pasaportlar da adres teyit belgesi olarak kabul edilebilecektir.

  2. Keyfiyen kim borçlu olmak isterki, devlet bu insanları tespit edip canlarını almak istiyorsa ne ala, yok vatandaş içinde bir şey yapalım diyorsa temerrüt faizlerine köklü ve kalıcı çözüm bulmalı, hırsızlıktan zengin olan kaç kişi bu duruma düşmüş ne oluyorsa masum namuslu vatandaşa oluyor. çok yazık

  3. Kanunda açık bir hüküm veya herhangi bir mahkeme kararı olmadan kimse hesabımı bloke edemez..Kanun böyle der..Aksi durumlar yasaya ve hatta anayasaya aykırıdır. Bilginize..

Yorumlar kapalı.