web statistics

KDV Değişikliğinden Sonra Leasing’de Faiz Hesapları


Leasing sektöründe KDV muafiyeti kalktıktan sonra KDV oranları bazı makinalarda %18, bazı makinalarda ise %8 oldu.

Son gelişmelerin ardından leasing şirketleri tarafından yapılan uygulamalarda satıcıya mal bedeli faturasıyla KDV ödeniyor, sonra da kira faturalarına KDV ekleniyor.

Bu gelişmelerden sonra verilen tekliflerde leasing şirketleri tarafından müşterilere yapılan pek de net olmayan çeşitli açıklamalar var. Kimi leasing şirketi müşterilere tek KDV aldığını, kimi leasing şirketi ise iki KDV alıp faiz almadığını belirtiyor. Aslına bakarsanız uygulamalar tüm leasing şirketlerinde aynı olduğu halde müşteriye sunuş biçimleri farklılık gösteriyor.

Hesaplamanın gerçekte nasıl yapıldığına gelince :

100,000 avro mal bedelli işlemlerde, leasing satıcıya 18,000 avro da KDV ödemesi yapıyor. Fakat bu KDV’yi müşterilerin kiralarından alınan KDV ile mahsup eden, şirketler bu sebeple mal bedelindeki KDV’yi göz önüne almadan fiyat teklifini hesaplıyorlar. Daha sonra bulunan kiralara cari oranda KDV ekleniyor.

Örneğin bu işlemde kiralar 118,000 avro üzerinden değil, 100,000 avro mal bedeli üzerinden hesaplanıyor. Fakat KDV’yi peşin olarak ödeyen şirketler daha sonra kiralarla peyderpey tahsil ettiği için 48 aylık işlemde KDV’yi 48 aya yakın bir vadede tahsil etmiş oluyor. Burada da müşteriye yansıttıkları bir KDV maliyeti var. Örneğin % 18 KDV’li işlemde müşteriye %7.4 faiz oranı vermek isteyen leasing şirketinin aslında kiraları yaklaşık % 9 üzerinden hesaplaması gerekiyor.

Bu maliyet farkı vadeye, faiz oranına ve KDV’nin %18 ya da %8 olmasına göre değişiyor. Bu durumda müşterinin faiz oranını hesaplaması zor bir hal alıyor.

Leasing şirketlerinden teklif alan okuyucularımıza, tarafımıza başvurmaları durumunda karşı karşıya kalacakları gerçek maliyetleri öğrenmelerinde yardımcı olabiliriz.

Leasing ile ilgili sorularınıza da geri dönüşü 5 gün içersinde yapıyor olacağız.