web statistics

NBK`dan Türkiye’nin İlk İslami Mortgage Fonu – Islamic Turkey Real Estate Fund


National Bank Of Kuwait (NBK) tarafından, Türkiye’de islami kurallara göre mortgage kredisi vermek üzere Islamic Turkey Real Estate Fund adında bir fon kurduklarının açıklaması yapıldı.

NBK Capital CEO’su tarafından yapılan yazılı açıklamada; fonun esas olarak Türkiye’de konut, ticarethane, ofis ve depolama tesislerine yatırım yapacağı belirtildi.

Açıklamada fonun öncelikli olarak Türkiye’de kullanımının hedeflendiği, ancak bazı Ortadoğu ve Kuzey Afrika ülkelerinin de fondan daha küçük miktarlarda faydalanmasının söz konusu olduğu belirtildi. NBK’nin kurduğu fon, Türkiye’deki ilk islami mortgage fonu olarak nitelendirilebilir.

Fonun kullanıma açılması ile birlikte Türkiye mortgage piyasasında faaliyet göstermeye yetkili katılım bankalarının da ihtiyaç duydukları kaynaklara fon sayesinde daha rahat ulaşma imkanları olacağından, mortgage portföylerini süratle geliştirme imkanına kavuşmuş olacaklar. Mortage kredilerinde kritik önem taşıyan menkul kıymetleştirme süreci de tamamen islami esaslara göre gerçekleşeceğinden bankaların, islami prensipler çerçevesinde gelir bekleyen yatırımcıların desteğini alan katılım bankalarının ciddi rekabeti ile karşılaşması kaçınılmaz.

İslami prensiplere uygun mortgage kredilerinde faiz söz konusu olmayacağından, faiz yerine müşterilerden başka isimler altında ücretler alınması muhtemel gözüküyor. Müşteriler aldıkları borçlarını geri öderken taksitlerinin yanısıra kira bedeli gibi aylık ücretler ödeyecekler. İslami prensiplere uygun mortage kredilerinde dosya ücretlerinin de piyasadaki rakiplerine oranla yüksek olması bekleniyor.