web statistics

Menkul Kıymetleştirme Nedir ? Menkul Kıymetleştirme Tanımı


Menkul Kıymetleştirme, bir gerçek veya tüzel kişinin ticari faliyetlerinden kaynaklanan varlıkları ve gelecekteki gelirlerini karşılık göstermek sureti ile borçlanma senedi ihraç ederek finansman sağlanmasıdır.